Skip to content

Nutsmaatschappijen richten gezamenlijke toestandskaart op

Persbericht 18 april 2018

Innovatieve digitale kaart kan nutswerken in Antwerpen voorspellen Antwerpse nutsmaatschappijen brengen gegevens over drinkwater, riolering, gas en elektriciteit samen. Waterleverancier / rioolbeheerder water-link maakt samen met elektriciteits- en gasnetbeheerders Eandis en Infrax (binnenkort samen Fluvius) en kabelnetbeheerder Integan werk van het geïntegreerd nutsbeheer in Antwerpen. Ze zullen de toestand van alle ondergrondse leidingen bundelen op één digitale kaart. Op die manier krijgt het stadsbestuur een belangrijk nieuw strategisch instrument om toekomstige werken efficiënter aan te pakken.

Rond 2010 werd de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in Deurne overwogen. Destijds had water-link (toen nog Antwerpse Waterwerken) geen detailgegevens over de staat van het drinkwater- en rioleringsstelsel. De vervanging van de ondergrondse infrastructuur leek niet dringend aan de orde en werd bijgevolg niet voorzien. De gevolgen daarvan zijn genoegzaam bekend: opeenvolgende breuken, plaatselijke herstellingen en finaal toch vernieuwing van meer dan zeven kilometer drinkwaterleiding. Het is geen uniek voorbeeld.

Werken voorspellen

De afgelopen jaren ontwikkelde water-link een digitale toestandskaart voor drinkwater en riolering. Eandis (dat voor energie-intercommunale IMEA werkt) en Infrax (de werkmaatschappij van Iveg) beschikken over soortgelijke datasets van de elektriciteits- en aardgasnetten. Integan beheert dan weer de gegevens van het kabelnetwerk. De data van deze bedrijven worden de komende maanden verzameld in één gezamenlijke toestandskaart. Op die manier krijgen beleidsmakers een waardevol inzicht in de toestand van alle assets van het openbaar domein. Op basis van algoritmes kan de toestandskaart bovendien voorspellen welke werken zich binnen een tijdspanne van vijf jaar in de toekomst zullen aandienen.

Minder hinder

Voor Antwerpen, waar een groot deel van het net decennia geleden werd aangelegd, is een dergelijk instrument bijzonder nuttig om de komende investeringen in het publiek domein efficiënt en doelmatig te plannen. Door een opeenvolging van werken op eenzelfde locatie te vermijden wordt op kosten bespaard, verlopen de werken met minder hinder voor de burger en verbetert de impact op de stedelijke mobiliteit. De partners water-link, Eandis en Infrax zullen hun geïntegreerde toestandskaart klaar hebben tegen het einde van dit jaar, zodat de besturen van de stad en districten dit beleidsinstrument kunnen gebruiken. Ook kabelnetbeheerder Integan sluit aan bij het project.

Europese primeur

Het geïntegreerde multi-utility beheerplan is volgens de informatie waarover het KPMG Global Asset Management Competence Center beschikt uniek in Europa. Het vult de bestaande best practices aan met nieuwe, innovatieve methodologieën De voorzitter van water-link, André Gantman, is dan ook trots: “De synergie tussen de nutsbedrijven is een efficiënt antwoord op de terechte vraag van de burger naar een optimale dienstverlening op vlak van werken op het openbaar domein. We zijn blij dat we als waterbedrijf voorloper kunnen zijn.” Ook Koen Kennis, voorzitter van IMEA en van Integan, ziet nieuwe mogelijkheden: “Op deze manier zetten de nutsmaatschappijen een stap vooruit in de digitalisering van hun informatie over de ondergrondse structuren en versterken zij het imago van Antwerpen als Smart City. Dat de nutsbedrijven die in onze stad actief zijn steeds hechter samenwerken, nu ook op vlak van asset management, doet me vanzelfsprekend plezier.”