Skip to content

Onderzoek zuiverheid drinkwater met UA

Water-link en Universiteit Antwerpen bundelen hun krachten voor nog zuiverder drinkwater. Ze onderzoeken tot nog toe onvoldoende bekende vormen van vervuiling die toxische en hormoonverstorende effecten kunnen hebben. Daarbij gebruiken ze een uniek analyseapparaat. In combinatie met de specifieke kennis van water-link én de universiteit leidt dat tot een uiterst nauwkeurige drinkwaterscreening.

Door dit onderzoek krijgen de drinkwateroperatoren als het ware een glazen bol: een voorspellend systeem dat aankomende vervuiling in het oppervlaktewater razendsnel opspoort en waar mogelijk uitzuivert. In uitzonderlijke gevallen van overmacht kunnen ze het systeem ook gebruiken om overheden en burgers te infomeren.

Voor de samenwerking werd met steun van water-link een leerstoel opgericht aan de Universiteit Antwerpen.

Die is om verschillende redenen uniek:

  • We werken samen aan een duurzame en slimme stad
    De grootste waterproducent van Vlaanderen, het openbaar bedrijf water-link en zijn labo, Universiteit Antwerpen, zetten samen experimenten op. Daarmee streven ze naar een slimmer beheer van drinkwater, met duurzaamheid en veiligheid voor de mens als centrale concepten. Zo garanderen we dat het drinkwater van morgen minstens zo veilig is als dat van vandaag.
  • We overschrijden de grenzen van de disciplines
    De leerstoel brengt expertises samen uit verschillende disciplines. Bio-ingenieurs, biologen en scheikundigen werken samen met sociologen en economen. Dat maakt van deze leerstoel een pilootproject in doorgedreven interdisciplinariteit – een van de prioriteiten van het nieuwe beleid aan de Universiteit Antwerpen.
  • We bouwen met lokale partners aan globale uitmuntendheid
    Onze gebundelde krachten zorgen voor oplossingen voor Groot-Antwerpen, mét wereldwijde impact. De uitdagingen voor onze leerstoel zijn relevant voor heel Europa en kunnen dus ver buiten onze landsgrenzen hun nut bewijzen.

Welke vragen wil de leerstoel beantwoorden?

Oppervlaktewater kan bijzonder lage concentraties bevatten van chemische stoffen die afkomstig zijn van menselijke activiteit: restproducten van medicijnen en cosmetica uit huishoudelijk afvalwater, bestrijdingsmiddelen, vlamvertragers, weekmakers, …

De analyse van zulke moleculen is tot nu toe duur en omslachtig. Daarom ontwikkelen de partners van deze leerstoel een methode om oppervlaktewater snel te screenen op zoveel mogelijk vervuilende moleculen tegelijkertijd. Op basis van die analyses bepalen we of er extra maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van drinkwater te garanderen.

Zo’n snellere screeningmethode biedt meer ruimte om actie te ondernemen. Op die manier vermijden we dat accidentele vervuiling ons drinkwater aantast. Water-link screent al jaren op nieuwe vormen van vervuiling. Zo zijn we zeker dat ons drinkwater lekker én gezond is. We communiceren ook helder over de risico’s met verantwoordelijken voor de drinkwaterproductie, overheden en burgers.