Skip to content

Ons MVO-rapport is de daad bij de data

mock up MVOOnze ambities rond CO2-uitstoot, hoe we daar op het vlak van drinkwaterproductie voor een directe daling willen gaan van 25% tegen 2025 versus 2018. Zonder indirecte compensatiemaatregelen. En de digitale watermeter die bij net geen 99% van onze klanten een feit is.’

‘Dat zijn alvast twee elementen uit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-rapport die spreken voor wie we als duurzame organisatie zijn en waarheen we willen,’ zegt Senne Van Rompaey, onze strategie coördinator.

We gaan met Senne in gesprek over de cijfers van het water-link MVO-rapport, dat begin juni is verschenen.

Hoe komt dit rapport aan bij jullie zelf?

‘Wij doen daar zelf nogal gewoon over,’ zegt Senne lachend. ‘En dat begrijp ik best, als de nutsspeler die we zijn. Maar de inspanningen om duurzamer te werken vullen we breed en ambitieus in. En er zijn heel wat mensen die daar stevig hun schouders onder zetten.’

‘Het is dus niet zo dat we duurzaamheid ergens parkeren bij één afdeling of persoon, of zo. Het wordt breed gedragen, en de verantwoordelijkheid ligt bewust bij de mensen met expertise en impact op hoe we werken. Op basis van een strategie die bij management is uitgezet, en een MVO-kernteam dat ondersteunt.’

Wat betekenen al die cijfers en ambities eigenlijk?

‘Duurzaam werken betekent toekomstgericht werken: hoe kunnen we op lange termijn zéker water blijven produceren waar mens, milieu en organisatie beter van worden?’

‘Ons rapport is op die manier een vastpakken van tal van initiatieven die al bij ons liepen. Alleen was er nog geen duidelijke samenhang, of verankerde werking naar een gemeenschappelijke doelen. Ons rapport is dan ook opgemaakt op basis van de Global Reporting Initiative (GRI) standaarden.’

‘Nu is er een duidelijke strategie met pijlers waarop we jaren gaan bouwen. Zijn er mandaten gegeven aan mensen die ambities hebben neergezet en daarvoor willen en mogen gaan. Zo komt visie samen met metingen, cijfers, en acties. In een blik vooruit.’

‘Wat ik knap vind, is hoe breed we die duurzaamheid invullen. Die 5 pijlers raken onze héle werking, van onze mensen en bron tot productiewijzen en financiering. Ook de veiligheid van onze infrastructuur, bijvoorbeeld.’

Je hebt dan ook enorme impact als waterproducent

‘En verantwoordelijkheid. Het raakt iedereen: burgers, ondernemingen, overheden en onze samenleving. Dat je dat duurzaam doet, is dus sowieso deel van je opdracht. Wat het net zo mooi maakt.’

‘Maar als nutsspeler pik je uiteraard signalen op. Ondernemingen die naar een duurzame leverancier zoeken. Ons maatschappelijke bewustzijn dat verscherpt.’

‘Klimaatverandering is acuut. Een overheid die duidelijke lijnen uitzet, bijvoorbeeld met de Blue Deal. Die beweging is helder en actueel.’

Dus is zo’n rapport ook een soort verbintenis?

‘Absoluut. Het is een antwoord op tal van vragen die leven. Wij willen daar heel open in zijn. Dus laten we bewust binnenkijken: dit kunnen we, dit geloven we, is haalbaar nu en pas straks. Met onderbouwde cijfers. Het is de daad bij de data.’

‘Zo zie je ook dat we volop inzetten op de nieuwste technologieën om beter te doen, bijblijven met buitenlandse spelers om bij te leren. Innovatie heel concreet maken.’

Maar weg zijn de heilige huisjes

‘Het heeft zeker een keerzijde, want je kunt lezen waaraan we nog werk hebben. We zijn een ambitieuze nutsspeler met een lange historiek. Geen start-up die het roer even omgooit, om het scherp te stellen.’

‘Niet al onze inspanningen hebben de gewenste impact. We leren ook onderweg. En we maken water, dus je moet dat heel behoedzaam blijven doen. Op vlak van prijs, maar ook op gebied van veiligheid. Het gebruik van chemicaliën staat bij ons al scherp, dus dat verbeteren is geen sinecure.’

‘Hoe dan ook, ons rapport zegt: kom vooral binnenkijken.’

Senne Van RompaeyIs het evenwicht zoeken tussen impact op lange en korte termijn?

‘Ja, het is doelen afwegen met de mensen en middelen die je hebt. Water uit klimaatrobuuste bronnen maken bijvoorbeeld is een actueel onderwerp waar heel veel partijen bij komen kijken. Heel complex. Daar leggen we de lat toch heel hoog qua ambitie.’

‘Maar neem nu onze samenwerking met onder meer Natuurpunt. Die zijn écht stakeholder in het beheer van de natuur bij onze spaarbekkens. Dat is al een feit, en de impact is er.’

‘Of de digitale meters: dat ze er zijn met dit bereik, is al sterk. Ze geven bijvoorbeeld klanten al meldingen over lekken. Maar aan de binnenkant denken wij vooral, er valt nog een pak meer mee te doen!’

Onzichtbare bijdrage, zichtbaar verschil?

‘Toch wel, ja. Zoals ik zei, als nutsspeler in een basisvoorziening blijven we graag met de voeten op de grond. Maar met dit MVO-rapport worden we toch wel even heel zichtbaar.’

 

Download ons MVO-rapport. Ontdek onze duurzame ambities en onze sustainability impact. Met cijfers.