Skip to content

Ons water verdient alle nuance

Onze CEO Franky Cosaert staat stil bij de droogte, en wat er daarrond is verschenen en gezegd.

In deze droge maanden krijgen heel wat ‘nieuwe’ oplossingen om water te produceren plots veel aandacht. Ik heb alle begrip voor de urgentie en de bezorgdheid over water, zeker.

Alleen merk ik in de manier waarop die oplossingen telkens naar voren worden geschoven een ondertoon van ‘waarop wachten we?’

Facebook zou zeggen, ‘it’s complicated’, maar bij water-link zeggen we: bekijk de héle puzzel, niet alleen die ene oplossing. Kijk naar het geheel van waterproductie en -levering in Vlaanderen. Het laatste waaraan we denken vandaag is wel ‘wachten’.

Ons water en onze situatie verdienen alle nuance, zeker omdat onze regio gevoelig is voor waterstress.

Wanneer is een oplossing effectief?

Neem nu ontzouting. Het is één van de technologieën die we beheersen, en ook toepassen op brakwater. En het lijkt of zeewater gewoon voorhanden is (wat het ook is, natuurlijk) alleen: ontzouten vraagt véél meer energie, en genereert meer uitstoot dan onze productie op basis van oppervlaktewater.

Het zou ook om aangepaste distributie vragen, want dat water moet van de kust tot bij de afnemer geraken. Daarbij is het bijproduct van ontzouting erg vervuilend.

Zie je het prijskaartje al? Ook voor ons milieu?

Dat maakt van ontzouting een oplossing die helpt in een bepaalde context en regio, maar het is niet Het Antwoord op droogte. En dat geldt voor heel wat van de voorstellen die recent de nodige aandacht kregen.

Grote A

Dat ene Antwoord met de grote A bestaat niet. Ik ben blij dat mensen met kennis van zaken zelf actief in online discussies ook al voor die nuance hebben gepleit.

Water produceren en leveren in klimaatverandering is een samengaan van oplossingen, technologieën, spelers, distributiesystemen, overheden, onderzoek, inzichten, ondernemingen, burgers… 

Je zou het moeten zien als een bewegend netwerk met allerlei kruispunten. En dat netwerk is een feit, net als de dynamiek. Die is nodig, want ook in Vlaanderen hebben verschillende regio’s andere noden.

Kijk naar hergebruik, dat in de industrie steeds meer ingang vindt, project Waterkracht dat afvalwater van Aquafin opzuivert tot industriewater. De Collector die Pidpa met onze distributie linkt. De volgende stappen richting ons nieuwe spaarbekken. De digitale meter, de samenwerkingen met UA, KUL, Ugent en de doorgedreven R&D, Europese projecten voor monitoring van watersystemen zoals Aquaspice…

Al die niveaus, technologieën, initiatieven en spelers samen, al die ideeën en projecten, met oog voor kwaliteit, veiligheid, prijs, mens, milieu en onderneming, in elke situatie, dat is hoe we water blijven produceren en leveren, ook in klimaatverandering.