Skip to content

Persbericht: Verontreiniging Albertkanaal

Na een aanvaring zonk er, op dinsdag 13 november ll, een schip op het Albertkanaal, dit gebeurde op 15 km. afstand van de waterinnamepunten van water-link. De lading van het schip bestaat uit 1.000 ton meststof.

Aanvankelijk kwam er slechts een beperkte hoeveelheid ammonium vrij in het kanaalwater, de drinkwaternorm werd niet overschreden. Ondertussen liepen de ammoniumwaarden gradueel op.
Daarom werd op zondag 18 november onze waterinname te Broechem preventief stilgelegd. De drinkwaterproductie in het productiecentrum Noord gebeurt nu vanuit de interne ruwwaterreserves.

Water-link is vanaf dinsdag 13 november permanent in overleg met De Vlaamse Waterweg -de beheerder van het kanaal-. Op maandag 19 november werd er overlegd met De Vlaamse Waterweg en VMM over de toestand en de berging van het schip. De Vlaamse Waterweg heeft een aannemer aangeduid voor de bergingswerken.

De eerste stap is het verwijderen van de lading. Dit is gebeurd vanaf vrijdag 23 november. Hierna start de berging van het schip. Water-link staat gedurende heel deze operatie permanent in voor de monitoring van de waterkwaliteit. Na het verwijderen van de lading zal het water van het Albertkanaal en het Netekanaal versneld worden afgevoerd om zo snel als mogelijk terug tot een normale waterkwaliteit te komen.

Er is geen impact op de drinkbaarheid van het water, wel kunnen er zich, vanaf maandag, geur- of smaakwijzigingen voordoen in het water-link leveringsgebied.

Water-link vertrouwt er op dat deze verontreiniging zo snel mogelijk wordt verwijderd.
We volgen de situatie op de voet en wij informeren verder bij nieuwe ontwikkelingen.