Skip to content

Revolutionaire waterwinning op en onder nieuwe Zuiderdokken

Met watergebruik en -verbruik gaat het dezelfde kant uit als met energie. Waar sommigen zonnepanelen hebben naast de klassieke energievoorziening, kunnen anderen lokaal hun water zuiveren naast de klassieke waterbevoorrading. Een eerste project in die richting is de waterzuivering op de vernieuwde Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen.

Lees meer hier