Skip to content

Water-link anticipeert op de klimaatwijziging

De klimaatwijziging laat zich meer en meer voelen, ook in Vlaanderen. De vanzelfsprekende beschikbaarheid van water komt hierdoor onder druk te staan.

Op 9 mei toonde water-link hoe ze de leveringszekerheid zal kunnen blijven garanderen in de toekomst.
Gastspreker op het event in het Havenhuis was Pierre-Yves Cousteau.

Met de Maas als waterbron, staat water-link vandaag in voor 40 % van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Prognoses geven aan dat er, door langdurige droogteperiodes, tegen 2100, in de zomers watertekorten zullen zijn.
De neerslag in de winter kan dit niet opvangen tenzij er gigantische spaarbekkens zouden worden bijgebouwd. Daarom opteert water-link voor een nieuwe waterbron. Aan het Albertkanaal, stroomafwaarts van de sluis van Wijnegem zal een nieuwe waterinname gebouwd worden. Hier zal brak kanaalwater –een mengsel van zoet kanaalwater en zout dokwater- worden ingenomen voor zuivering. Tegelijkertijd zal ook het effluent van het Aquafin-zuiveringsstation Deurne Noord gerecupereerd worden.

In Oelegem zal één van de twee zuiveringseenheden worden uitgebreid met een moderne ontziltinginstallatie. Zo zullen we, in perioden van droogte, een tekort aan zoet water kunnen opvangen. De haalbaarheidsstudie is lopende, we verwachten een eerste fase -tot 30.000 m3/dag- in productie te hebben tegen einde 2022. De opschaling tot 100.000 m3/dag is voorzien tegen eind 2025. De totale investering voor dit project is geraamd op 32 miljoen €. Verder investeert water-link de volgende jaren 18,5 miljoen € in netversterkingen.

Zo kan water-link, op een duurzame en circulaire wijze, de leveringszekerheid blijven garanderen.