Skip to content

Water-link en Aquafin maken van afvalwater industrieel koelwater, demo loopt, ambitie voor eerste full-scale installatie tegen 2025

Water-link en Aquafin slaan de handen in elkaar om van lokaal huishoudelijk afvalwater industrieel koelwater te maken. De piloottesten zijn reeds van start gegaan. Hergebruik is een belangrijke sleutel in de aanpak van droogte en speerpunt in de Blue Deal.

Bekende collega’s
Water-link en Aquafin zijn allang collega’s. Sinds 2006 beheren ze met succes samen de riolering in het werkingsgebied van water-link. En ook in hergebruik en duurzaam met water omgaan vinden ze elkaar in hun doelstellingen. Want aan uitdagingen in het Vlaamse waterlandschap alvast geen tekort. Door klimaatverandering en toenemende droogte stijgt de nood van het sluiten van de watercyclus op een verantwoorde en duurzame manier. De samenwerking tussen water-link en Aquafin draagt dan ook bij aan de realisatie van de Vlaamse Blue Deal waar circulair watergebruik als prioritair actiepunt naar voren wordt geschoven.

Daad bij woord
Industriële klanten van water-link zijn op zoek naar water op maat dat op een ecologisch verantwoorde manier wordt geproduceerd. Water-link onderzoekt samen met Aquafin de mogelijkheden om het behandelde water van de rioolwaterzuiveringsinstallaties rond Antwerpen op te zuiveren tot koelwater.

Franky Cosaert, CEO van water-link: “Water-link staat voor zeker van water. Je kan echter niet zeker zijn zonder duurzaam te werken. Daarom kiezen we telkens voor de technische oplossing die in de lokale context het beste resultaat geeft. Levering van koelwater vanuit het afvalwater van de Antwerpse huishoudens, past perfect binnen onze aanpak.”

Dat het beide bedrijven menens is, toont de huidige opbouw van een pilootopstelling op de Aquafin zuivering in Antwerpen-Noord. Met deze installatie zullen tot minstens eind december 2021 testen uitgevoerd worden waarbij effluent uit de waterzuivering tot koelwater wordt opgewaardeerd. De data die hierbij verzameld worden, zullen helpen bij het ontwerp van een mogelijke full-scale installatie. De pilootinstallatie vormt een onderdeel van het Europese Interreg 2 zeeën project Nereus en zal eveneens inzicht verschaffen of er potentieel is voor drinkwaterproductie.

Jan Goossens, CEO van Aquafin: “Gezuiverd afvalwater is een waardevolle grondstof die nu nog zo goed als volledig in beken en rivieren wordt geloosd. Uiteindelijk geraakt dit water vermengd met het zoute water van de Noordzee. Aquafin is geïnteresseerd in alle samenwerkingsvormen met publieke en private partners die leiden tot een ecologisch, sociaal en economisch waardevol hergebruik van gezuiverd afvalwater. We dragen zo ook bij aan de Blue Deal.”