Skip to content

Water vandaag én morgen

Water-link heeft als doelstelling partner te worden voor de diensten die onze klanten wensen, aan dit commitment geven we vandaag verder invulling.

Wij zien rondom ons een steeds grotere behoefte om zelf drinkwater te produceren, als alternatief voor de klassieke aanpak van centrale waterwinning en verdeling. De belangrijkste drijfveren om zelf water te produceren zijn duurzaamheid, autonomie en economisch belang. Water is te kostbaar om te verspillen. Wij evolueren naar een circulaire waterhuishouding waar water steeds herbruikt wordt en niets onnodig verloren gaat. Voor water-link is het een evidentie om mee aan de wieg te staan om deze technologie te ontwikkelen en in te spelen op de vraag van onze klanten naar duurzame oplossingen in een veranderende omgeving.

In 2016 werd water-link gecontacteerd door de Colruyt groep om samen een project uit te werken rond de recuperatie van afvalwater in een winkelcomplex, gecombineerd met een woonfunctie. Samen met het Luxemburgse bedrijf ‘Nereus/AMT’ werd eind november 2016 een pilootinstallatie opgestart in het water-link-productiecentrum Walem.

Nereus overtuigde ons door het aanbieden van een innovatief behandelingsproces, dat garant staat voor een goede drinkwaterkwaliteit vertrekkende van de beschikbare waterstromen. Het bedrijf steunt hiervoor op een jarenlange ervaring op het vlak van innovatieve membraanfiltratie waardoor waterhergebruik op een betrouwbare en kostenefficiënte manier mogelijk wordt gemaakt.

De pilootinstallatie behandelde diverse soorten ruw water, gaande van regenwater tot grijs afvalwater, komende van een grijswaterput van een woonblok van Woonhaven Antwerpen. Één van de uitgangspunten van het project is dat de klant niet meer mag betalen voor zijn water dan bij een klassieke aankoop bij het lokale waterbedrijf.

Dankzij de goede samenwerking van het partnership water-link, Colruyt groep, Nereus zijn de eerste resultaten van het systeem veelbelovend en maken we ons nu klaar voor de commercialisatie ervan. We richten ons daarbij op de markten van België, Nederland en Noord-Frankrijk.