Skip to content

Waterbedrijven volgen PFAS-dossier op de voet - update en veelgestelde vragen

Drinkwater voldoet aan 67 kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in Vlaamse normen, gebaseerd op de Europese regelgeving.

De waterbedrijven controleren het drinkwater binnen dit regelgevende kader. De controles vinden plaats in de volledige keten: van de bron tot aan de kraan. In de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn, die eind 2020 is goedgekeurd, zijn nu voor het eerst ook normen vastgelegd voor perfluorverbindingen. Deze nieuwe richtlijn moet tegen eind 2022 omgezet worden in de Vlaamse wetgeving.

De waterbedrijven startten reeds met onderzoek naar de aanwezigheid van de op te volgen stoffen in het Vlaamse drinkwater. Een eerste oriënterend onderzoek in 2018, op initiatief van de bevoegde overheden, toont aan dat de waarden binnen, de door Europa vooropgestelde, norm blijven.

Meten is weten
De laatste jaren zat water-link niet stil en ontwikkelden we een meetmethode in ons eigen geaccrediteerde laboratorium. De meetmethode staat ondertussen op punt. Deze week zijn we van start gegaan met een nieuwe meetcampagne. We onderzoeken zowel water uit het Albertkanaal, onze waterbron, als het geproduceerde drinkwater. Aan de hand van de meetcampagne kunnen we bepalen of er al dan niet bijkomende acties vereist zijn.

De eerste meetresultaten van het drinkwater geven alvast waarden ruim onder de toekomstige Europese/Vlaamse norm.

Vinger aan de pols
Inzichten evolueren. De Vlaamse waterbedrijven, inclusief water-link, volgen de nieuwe ontwikkelingen van nabij op en staan in nauw overleg met de bevoegde instanties. Indien noodzakelijk zullen wij dan ook bijkomende maatregelen nemen. Veilig en gezond drinkwater blijft de prioriteit.

Vervuiling door PFAS is echter een breed maatschappelijke uitdaging. Adequate en strikte bescherming van onze drinkwaterbronnen is noodzakelijk. Alleen door samen te werken met alle actoren op het terrein kunnen we de uitdaging aan.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Zit er PFOS of PFAS in ons drinkwater?
In een oriënterend onderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de VMM in 2018 zijn inderdaad PFAS-stoffen teruggevonden in het drinkwater. De gemeten concentraties liggen echter ruim onder de Europese norm die in 2020 is ingevoerd: die bepaalt dat er maximaal 100 nanogram per liter in ons drinkwater mag zitten.

Water-link ontwikkelde een meetmethode in haar eigen geaccrediteerd laboratorium en ging van start met een nieuwe meetcampagne waarbij we wekelijks stalen nemen en onderzoeken. De eerste meetresultaten van het drinkwater geven alvast waarden ruim onder de toekomstige Europese/Vlaamse norm.

Daarnaast volgen we de regelgeving op en nemen de gepaste maatregelen om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Tot slot pleiten we actief bij de overheid voor een strenger beschermingsbeleid voor onze waterbronnen om ervoor te zorgen dat deze bronnen niet vervuild geraken.

 

Welk water is nog veilig om te drinken?
Water-link garandeert de kwaliteit van het drinkwater tot aan de watermeter bij u thuis. De wettelijke normen zijn hiervoor leidend.
Voor een actueel overzicht van de voorzorgsmaatregelen die u best neemt, kan u terecht op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling