Over rio-link

Over rio-link

Rio-link, het vroegere Ri-Ant, is een zusterbedrijf van drinkwatermaarschappij water-link en rioolwaterzuiveraar Aquafin. Gemeenten in de provincie Antwerpen kunnen hun riolen laten beheren door rio-link. In die gemeenten:

  • bouwen we het gemeentelijke rioleringsstelsel verder uit, zodat de waterkwaliteit van beken en rivieren verbetert
  • verzekeren we de goede werking van de bestaande riolering door die te onderhouden en te vernieuwen

Wat doet rio-link voor u?

Als rioolbeheerder zorgen we voor de opvang van uw huishoudelijke afvalwater in de gemeentelijke riolen. We voeren het naar een collector of verzamelriool van Aquafin. Vandaar gaat het naar een rioolzuiveringsinstallatie die het zuivert en zijn eindbestemming geeft in een waterloop.
Rio-link doet alles voor een rioolstelsel in topconditie:

  • onderhoud en herstellingen van alle riolen en hun aansluitingen
  • aanleg van nieuwe riolen en aansluitingen
  • studies om de werking en toestand van het rioleringsstelsel in kaart te brengen en op te volgen
  • onderhoud van straatkolken, grachten en IBA’s …

Bovendien beantwoorden we al uw vragen over riolering en aansluitingen. Neem daarvoor contact op met onze klantendienst .

Waarom kiest u als gemeente voor rio-link?

Aparte rekeningen per gemeente

Rio-link houdt zijn inkomsten en uitgaven apart bij per gemeente. Als gemeente hebt u dus uw eigen rekening. Bovendien stemmen we onze dienstverlening af op uw wensen en behoeften. Daarbij overleggen onze accountmanagers voortdurend met uw gemeentebestuur en gemeentediensten.

Langetermijnvisie

Bij het begin van onze samenwerking maken we een langetermijnplanning voor de uitbouw, het onderhoud en beheer van uw rioleringsstelsel. Eerst gaan we na hoe uw riolering werkt en bekijken we de structurele toestand van de bestaande buizen. Door analyses schatten we wanneer uw buizen aan vervanging toe zullen zijn. Op die manier passen al onze investeringen in een langetermijnvisie en vermijden we overbodige kosten.

Kennis en ervaring

Rio-link rekent voor de uitvoerig van zijn activiteiten op het personeel van Aquafin en water-link. Dat betekent dat onze activiteiten perfect zijn afgestemd op de rioleringswerken van Aquafin voor het Vlaams Gewest en de drinkwaterinvesteringen van water-link. Daar doen alle betrokken partijen hun voordeel mee.