Skip to content

Over water-link

Wie zijn we

Werkingsgebied

Onze geschiedenis

Al 142 jaar zorgen wij voor jouw drinkwater! Dat verhaal begint in 1880, als Antwerp Water Works Cy Ltd het levenslicht ziet. Onze eerst klant wordt op 14 maart 1881 ingeschreven in de Reyndersstraat 43. Het begin van een hele weg. Brochure_water-link wordt 135 jaar

Feiten & Cijfers

151.895.632
Totaal geproduceerd volume (in m³)
202.117
Drinkwaterklanten
2.289
Lengte leidingennet in km

Onze ambitie, missie, strategie & waarden

Onze ambitie

We willen de trendsetter, voorkeurspartner én voorkeurswerkgever zijn in het nieuwe waterlandschap.

Waterkracht

Missie

Een wereld zonder water? Ondenkbaar.

Mensen en bedrijven moeten te allen tijde beschikken over de juiste hoeveelheid kwaliteitsvol drinkwater en dat kan niet zonder veilige en doordachte aan- en afvoerinfrastructuren.

Strategie

Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten. Dat doen we door voortdurend te innoveren, te investeren in slimme partnerships en te bouwen aan het team van de toekomst.

We innoveren door:

 1. diensten rond circulair waterverbruik uit te bouwen
 2. slimme monitoringsystemen op te zetten
 3. als one stop shop een vlotte service te bieden

We investeren in slimme partnerships door:

 1. synergieën op te zetten om waardecreatie te vergroten
 2. facilitator te worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten
 3. accelerator te worden voor start-ups die inzetten op duurzaamheid

We bouwen aan de toekomst door:

 1. processen efficiënter te maken binnen de nieuwe structuur
 2. onze teams te inspireren en te motiveren met peoplemanagers
 3. de ontwikkeling van onze medewerkers te ondersteunen met opleiding en coaching

Waarden

 • Aan vertrouwen moet je bouwen
 • Innovatie is de sleutel tot een duurzame toekomst.
 • Doeltreffendheid begint bij verantwoordelijkheid.
 • Onze gedeelde goesting is de motor voor onze gedrevenheid.

Milieubeleid

Om de missie en doelstellingen te verwezenlijken op vlak van milieu werkt water-link met een intern milieumanagementsysteem.

Het milieubeleid is erop gericht om:
 • Te voldoen aan de milieuwetgeving.
 • De bestaande activiteiten en processen milieuvriendelijker te maken en te verduurzamen. 
 • Bij nieuwe activiteiten en processen in een vroeg stadium stil te staan bij milieuaspecten.
 • Nieuwe installaties en producten milieuvriendelijk en duurzaam te ontwerpen.
 • Het milieubewustzijn in de afdelingen te vergroten.
 • Nog een stap verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen inzake het rationeel aanwenden van water, energie, materiaal en grondstoffen.
 • Bij te dragen tot de circulaire economie en in te zetten op ecodesign.
 • Op onze uitgestrekte terreinen samen met betrokkenen in te zetten op een hogere natuurwaarde en meer biodiversiteit.

Het milieumanagementsysteem is een instrument om de milieuprestaties samen met de afdelingen continu te verbeteren. Hierdoor is de milieudienst in staat om op regelmatige basis te overleggen met de afdelingsmanagers en het managementteam van water-link. Indien nodig wordt het beleid bijgestuurd.

Water-link is eveneens VCA gecertificeerd. De aandachtspunten op vlak van milieu werden geïntegreerd in het VCA model. De komende jaren zal water-link inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om zo positief bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen.

Water-link Productie Zuid

Bestuur

Leden Raad van Bestuur

 • Dehaen Babette
 • El Mzairh Hicham
 • Gantman André (voorzitter)
 • Joost Goris
 • Laenens Koen
 • Lambrecht Gerda
 • Mahieu Monique
 • Markowitz Samuel
 • Meirsman Danielle
 • Sekeris Tjerk
 • Van Damme Ann
 • Van der Vloet Jan
 • Vlietinck Sven
 • Voets Lieve
 • Voorhamme Robert (ondervoorzitter)

Code goed bestuur water-link

Deze code legt ingevolge van artikel 435,§5 van het Decreet Lokaal Bestuur duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden toe van de leden van de raad van bestuur (de Raad) van de Opdrachthoudende Vereniging water-link, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer RER Antwerpen, 0204.923.881 (de Vereniging).

De code goed bestuur water-link kan je hier raadplegen. 

 

Raad van Bestuur

RAAD VAN BESTUUR WATER-LINK

 

Algemene Vergadering

Na elke Algemene Vergadering wordt er een verslag gemaakt. De overzichten vind je hier:

Raad van Bestuur

Na elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt. De overzichten vind je hier:

Statuten

Hier vind je de laatste versie van de statuten van water-link, zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2019 (B.S. 15 januari 2020).

Jaarverslag

Je kan het jaarverslag van water-link online lezen via deze link.

Jaarverslag water-link 2022

Slimme partnerships

We investeren in slimme partnerships door:

 1. Synergieën op te zetten om waardecreatie te vergroten.
 2. Facilitator te worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten.
 3. Accelerator te worden voor start-ups die inzetten op duurzaamheid.

De kracht van onze partnerships

 

Samenwerkingsverbanden en accrediteringen

Perscontact

 

Thumbnail

Ben je een journalist en heb je een vraag?
Stel ze dan via ons centraal persnummer: 050/55 51 02.
Via dit nummer krijg je op elk moment van de dag een woordvoerder van wacht aan de lijn.

Vestigingen

Hier vind je een overzicht van onze water-link vestigingen in België.

Hoofdzetel Water-link

Media

Tariefstructuur voor drinkwater vanaf 01/01/2016
Adelta wordt de grootste drinkwaterproducent in Vl
Drinkwaterproductie Oelegem
e-loket
Hoe kan je vermijden dat de waterleiding bevriest?
Lees meer