Skip to content

Beschikbaarheid van leidingwater

De waterbedrijven zorgen ervoor dat er steeds drinkwater uit de kraan komt. Dit is normaal geen probleem. Toch kunnen lange periodes van droogte en hoge temperaturen het nodig maken om maatregelen te nemen, zoals in het voorjaar 2017 het geval was.

Het waterverbruik in Vlaanderen wordt daarom in het oog gehouden door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Tevens wordt per regio aangegeven wat de bevoorradingsituatie is.

Je kan dit overzicht onderaan raadplegen. Water-link zorgt hierbij steeds voor de nodige informatie als het haar werkingsgebied betreft.