Skip to content

Leveringszekerheid door Vlaamse waterbedrijven

FARYS, water-link en De Watergroep tekenden op 18 december 2015 een overeenkomst die de onderlinge levering van drinkwater regelt. Dit project kreeg de naam Aquaduct. Hiermee komen de drie waterbedrijven tegemoet aan een van de doelstellingen die de Vlaamse Regering heeft geformuleerd in haar beleidsnota 2014-2019: via samenwerking tussen drinkwaterbedrijven productie en verbruik beter op elkaar af stemmen. Zo wordt Vlaanderen voor drinkwater minder afhankelijk van andere regio’s en wordt de leveringszekerheid versterkt.

Water-link en De Watergroep beschikken over productiecentra met grote productiecapaciteit, op basis van oppervlaktewater. FARYS beschikt over een uitgebreid net van transportleidingen met een grote doorvoercapaciteit. Het is bovendien een typisch aankoopbedrijf dat het verdeelde water grotendeels van buiten het eigen distributiegebied aanvoert.

Via gerichte investeringen in de transportinfrastructuur - samen geraamd op 70 miljoen euro - komt een geïntegreerd waternetwerk tot stand. Hierdoor kunnen de bestaande waterproductiecentra van water-link in Oelegem en Walem en van De Watergroep in Kluizen, en de bestaande opslaginfrastructuur optimaal worden ingezet. Voor dit project bouwde water-link een nieuwe waterfabriek in Walem, een investering van 40 miljoen euro. De Watergroep staat in voor een versterkte transfer van water vanuit de Antwerpse winningen naar de Gentse kanaalzone.

Aquaduct, ecologie en economie hand in hand

Zuinig omspringen met drinkwater en hergebruik van regenwater zijn belangrijke beleidsprioriteiten. Tegelijk zorgt dat voor een dalend drinkwaterverbruik, waardoor de prijzen dreigen te stijgen. Want drinkwatervoorziening is een netgebonden dienstverlening, met hoofdzakelijk vaste kosten.

Het project Aquaduct biedt een uitweg uit dat dilemma. De Watergroep en FARYS vervangen watervolumes die ze aankopen buiten het Vlaams Gewest door goedkoper water uit de aangekoppelde productiecentra van water-link. In totaal gaat het om zo’n 20 miljoen m³ drinkwater op basis van oppervlaktewater of zo’n 20 miljard liter per jaar. Dankzij die besparing kunnen we belangrijke investeringen financieren en is een stabiele drinkwaterprijs op lange termijn gegarandeerd.