Skip to content

Partnership Aquafin

Water-link staat sinds 2006 in voor het onderhoud en beheer van gemeentelijke rioleringsstelsels in de Antwerpse regio. Momenteel telt ons werkingsgebied 10 steden en gemeenten - waaronder de stad Antwerpen en haar districten - en bedienen we hiermee ongeveer 700.000 inwoners. Water-link werkt hiervoor samen met rioolwaterzuiveraar Aquafin.

Water-link voert alle activiteiten uit die nodig zijn om het rioolstelsel in een goede conditie te brengen en te houden: van het dagelijks onderhoud van alle rioolinfrastructuur en grachten tot de nieuwe investeringswerken. Via gerichte studies (hydraulische studies, hemelwaterplannen) en een doorgedreven asset management, waken we over de lange termijnvisie en efficiënte besteding van de middelen. Daarbij houdt water-link de inkomsten en uitgaven bij per gemeente en stemmen we de dienstverlening af op de specifieke wensen en behoeften van elke stad of gemeente.