Skip to content

Water-link en Universiteit Antwerpen tekenen voor nog zuiverder drinkwater

Het onderzoek focust specifiek op nieuwe vormen van vervuiling, die tot nu toe onvoldoende bekend zijn en mogelijk toxische en hormoonverstorende effecten hebben. Voor dit onderzoek wordt een uniek analyse apparaat gebruikt dat in combinatie met de specifieke kennis bij water-link en de Universiteit leidt tot een uiterst nauwkeurige screening van drinkwater.

Door dit onderzoek krijgen de drinkwater-operatoren een glazen bol, een voorspellend systeem dat de aankomende vervuiling in het oppervlaktewater snel kan opsporen en waar mogelijk zuiveren. In uitzonderlijke gevallen van overmacht kunnen via het systeem ook overheden en burgers geïnformeerd worden.

Voor de samenwerking is een leerstoel opgericht aan de Universiteit Antwerpen, met steun van water-link. De leerstoel is uniek om een aantal redenen:

  • Samenwerken aan een duurzame en slimme stad: De grootste waterproducent van Vlaanderen, het openbaar bedrijf water-link en zijn labo, Universiteit Antwerpen, zetten samen experimenten op om tot een slimmer beheer van drinkwater te komen, met duurzaamheid en veiligheid voor de mens als centrale concepten. Zo wordt gegarandeerd dat het drinkwater van morgen minstens even veilig is als het drinkwater van nu.
  • Samen over de grenzen van de disciplines heen: De leerstoel brengt expertises samen uit verschillende disciplines. Experten uit de bio-ingenieurswetenschappen, biologie en chemie gaan samenwerken met specialisten in sociologie en economie. Dit is een pilootproject in doorgedreven interdisciplinariteit, één van de prioriteiten van het nieuwe beleid aan de Universiteit Antwerpen.
  • Samenwerken met lokale partners naar globale excellentie: Met gebundelde krachten wordt gewerkt aan lokale oplossingen voor Groot-Antwerpen, met een globale impact. De uitdagingen binnen de leerstoel zijn relevant voor heel Europa en kunnen dan ook op Europese schaal uitgerold worden.
Welke vragen wil de leerstoel beantwoorden?

Oppervlaktewater zou bijzonder lage concentraties van chemische stoffen afkomstig van menselijke activiteit kunnen bevatten. Deze stoffen omvatten bijvoorbeeld restproducten van medicijnen en cosmetica, uit het huishoudelijk afvalwater, maar ook van bestrijdingsmiddelen, vlamvertragers en weekmakers. De analyse van dergelijke molecules is tot nu toe duur en omslachtig.

In de leerstoel ontwikkelen de partners een methode om oppervlaktewater snel te screenen op vele mogelijk vervuilende molecules tegelijkertijd.

Op basis van deze analyses wordt bepaald of er extra maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van drinkwater te blijven garanderen. Een snellere screeningmethode geeft meer ruimte om actie te nemen. Zo wordt vermeden dat accidentele vervuiling in het drinkwater terecht komt.

Water-link screent reeds jaren op nieuwe vormen van vervuiling, hierdoor weten we dat het drinkwater lekker en gezond is. Deel van het takenpakket is het uitwerken van een goede manier om te communiceren over mogelijke risico’s, naar de verantwoordelijken voor de drinkwaterproductie, overheden en burgers.