Skip to content

Grote Rioolaansluiting - Instructies

Tip: Gaat het om een nieuwbouw? Vraag dan een offerte aan voor de aansluiting van jouw drinkwater- én jouw rioolaansluiting. Een gelijktijdige aanvraag bevordert immers een vlotte afwerking.

A/ Veiligheidschecklist

Zorg mee voor de veiligheid van onze mensen, overloop onderstaande

 • Ik heb de veiligheidscoördinator (indien van toepassing) op de hoogte gebracht.
 • Er staat geen stelling (steiger) opgesteld thv mijn gebouw.
 • Ik heb degelijke verlichting voorzien op de plaats waar de wateraansluiting moet komen.
 • Ik heb een degelijke trap met leuning, of een goedgekeurde ladder voorzien voor toegang tot de kelder (Indien plaatsing watermeter in kelder).
 • Eventuele keldergaten, putten liftschachten zijn voorzien van leuning of bedekt met een stevig deksel.
 • Er staat geen water in de ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden.
 • De ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden, is vlot toegankelijk, ook voor latere meterlezing en herstellingen.
 • De ruimte waar moet gewerkt worden is ordelijk en netjes, er is geen afval aanwezig.
 • De werf is vlot toegankelijk, er zijn geen hindernissen om de werf te bereiken.

Zijn alle punten in orde? Perfect, wij kunnen de werken op een veilige manier laten uitvoeren. Onze medewerkers danken je alvast voor de veilige werkomgeving.

B/ Instructies voor grote rioolaansluiting (DN > 200 mm)

Gevraagde gegevens

Water-link maakt een offerte op basis van de gegevens die je ons als aanvrager bezorgt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van die informatie.

Officieel adres

Heeft het pand geen officieel adres? Dan kunnen we geen offertedossier opstarten. Ken je het officiële adres nog niet? Vraag het dan aan bij jouw stad of gemeente. Voeg het na toekenning toe aan jouw aanvraag en de bouwvergunning, als het om een nieuwe aanvraag gaat.

Aanduidingen op het bouwplan

Duid op het bouwplan altijd de tracés aan van de privéwaterafvoer van RWA (regenwater) en DWA (vuil water) en plaats vóór het begin van de werken de privéwaterafvoer op het privéterrein. Hou de afvoer van RWA en DWA strikt gescheiden, met een nettoafstand tussen beide van minimaal 40 en maximaal 50 cm. De maximumdiepte (vloei ten opzichte van het maaiveld) van de afvoer is 80 cm. Heeft de woning een oprit, voor- of zijtuin? Plaats dan, op het privéterrein en ter hoogte van de rooilijn, een inspectieput op elke afvoerbuis. Die inspectieputten zijn voorzien van een mof met 160 mm diameter. Heeft de woning geen oprit, voor- of zijtuin? Plaats dan een toezichtmogelijkheid in de kelder, als die er is.

Voeg een hydraulisch advies toe aan jouw aanvraag als:

 • de aansluiting groter is dan 200 mm
 • het verharde oppervlak groter is dan 2.000 m²
 • je twijfelt over de ligging van een DWA of RWA in de straat
 • je aansluit op ruien of een Aquafin-collector

In principe vraagt de bouwdienst zo’n hydraulisch advies aan vóór ze een bouwvergunning afleveren. Is dat niet het geval? Dan moet je het apart aanvragen via [email protected]. Komt het nieuwe gebouw in de plaats van een bestaand pand? Bewaar dan bij de afbraak de aansluiting ter hoogte van de rooilijn. Dan kan je die hergebruiken. Je moet elke heraansluiting op dezelfde plaats als de bestaande aansluiting uitvoeren. De maximumdiepte (vloei ten opzichte van het maaiveld) is 80 cm. Ligt de bestaande aansluiting minder diep? Dan houd je die diepte aan.

Keuring

We kunnen de waterafvoer pas aansluiten als die is goedgekeurd. Water-link kan die keuring voor jou uitvoeren. Ook drinkwaterinstallaties bij nieuwbouw of renovatie moeten een keuring ondergaan. Bij een niet-huishoudelijke installatie is dat de taak van het drinkwaterbedrijf. Tijdens die keuring moeten het uitvoeringsplan per bouwlaag en de inventarislijst aanwezig zijn. Meer weten over de keuringsplicht.

Zit je met een specifieke vraag?