Skip to content

Grote wateraansluiting - Instructies

Tip: Gaat het om een nieuwbouw? Vraag dan een offerte aan voor de aansluiting van jouw drinkwater- én jouw rioolaansluiting. Een gelijktijdige aanvraag bevordert immers een vlotte afwerking.

A/ Veiligheidschecklist

Zorg mee voor de veiligheid van onze mensen, overloop onderstaande

 • Ik heb de veiligheidscoördinator (indien van toepassing) op de hoogte gebracht.
 • Er staat geen stelling (steiger) opgesteld thv mijn gebouw.
 • Ik heb degelijke verlichting voorzien op de plaats waar de wateraansluiting moet komen.
 • Ik heb een degelijke trap met leuning, of een goedgekeurde ladder voorzien voor toegang tot de kelder (Indien plaatsing watermeter in kelder).
 • Eventuele keldergaten, putten liftschachten zijn voorzien van leuning of bedekt met een stevig deksel.
 • Er staat geen water in de ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden.
 • De ruimte waar de watermeter moet geplaatst worden, is vlot toegankelijk, ook voor latere meterlezing en herstellingen.
 • De ruimte waar moet gewerkt worden is ordelijk en netjes, er is geen afval aanwezig.
 • De werf is vlot toegankelijk, er zijn geen hindernissen om de werf te bereiken.

Zijn alle punten in orde? Perfect, wij kunnen de werken op een veilige manier laten uitvoeren. Onze medewerkers danken je alvast voor de veilige werkomgeving.

B/ Instructies voor grote drinkwateraansluiting (DN 50, 80, 100 en 150 mm)

Correcte gegevens

Water-link maakt een offerte op basis van de gegevens die je ons als aanvrager bezorgt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van die informatie.

Officieel adres

Heeft het pand geen officieel adres? Dan kunnen we geen offertedossier opstarten. Ken je het officiële adres nog niet? Vraag het dan aan bij jouw stad of gemeente. Voeg het na toekenning toe aan jouw aanvraag en de bouwvergunning, als het om een nieuwe aansluiting gaat.

Waterverbruik tijdens de bouwwerken

In afwachting van jouw drinkwateraansluiting kan je voor maximaal drie maanden een standpijp huren bij water-link, zolang de voorraad strekt.

Aanduidingen op het bouwplan

Als aanvrager dien je op het bouwplan aan te duiden waar de aansluiting het gebouw binnenkomt en waar de watermeters komen. Is dat in de kelder? Vermeld dan ook de diepte van het maaiveld. Je moet de watermeters bevestigen tegen de voorgevel. Wens je daarvan af te wijken? Vraag dan eerst de goedkeuring van onze afgevaardigde. Plaats meerdere watermeters altijd zo centraal mogelijk, in een lokaal dat altijd toegankelijk is.

Aparte watermeter per (woon)eenheid

Het Algemeen Waterverkoopreglement stelt dat elke (woon)eenheid een aparte watermeter moet hebben. Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 is een wooneenheid: “Elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.” Als aanvrager zorg je voor de verbinding van de individuele watermeters met de (woon)eenheden. Geef bij de indienststelling ook duidelijk aan hoe die verbindingen zijn gemaakt. Anders kunnen we de installatie niet in werking stellen en betaal je misschien extra.

Brandleiding

Plaats of wijzig je een brandleiding? Raadpleeg dan zeker de bouwvergunning of vraag advies aan de brandweer. Verklaar in jouw aanvraag dat je zelf de nodige maatregelen nam om de brandveiligheid te verzekeren en de algemene eisen van de plaatselijke brandweer te volgen, net zoals de specifieke eisen wat betreft het meterlokaal, brandwering, compartimentering, … Wil je een brandleiding wegnemen? Dan kan dat alleen na een schriftelijke motivering door de brandweer.

Drukverhogingsinstallatie

Bouw je meer dan vier bouwlagen – inclusief gelijkvloers – boven het maaiveld? Dan zorg je het best voor een drukverhogingsinstallatie. Laat het dossier eerst goedkeuren door water-link en voorzie liefst een aparte drukverhogingsinstallatie voor de brandleiding, want:

 • Een brandleiding heeft een hoger maximaal afnamedebiet dan een verbruiksleiding.
 • De watervoeding van een brandleiding is onafhankelijk van het eventueel gelijktijdig verbruik via de verbruiksleiding.
 • Nieuwe regelgeving AREI (AREI 2020 5.5.7.5.b1.6.): verplichting van een isolatiebewaking op de drukverhogingsinstallatie van de brandleiding.

Debiet

Voor niet-huishoudelijke afname via de verbruiksleiding(en) is het debiet begrensd tot 49 m³ per uur. Wil je een hoger debiet? Sluit dan een overeenkomst af met water-link. Daarin staan de rechten en plichten van beide partijen. Deze regel geldt niet voor particulier gebruik, kantoorgebouwen of bedrijven die alleen water afnemen voor sanitair gebruik – zonder commercieel aspect.

Wanneer ben ik een niet-huishoudelijke klant? Gebruik je jouw drinkwater vooral voor jouw onderneming? Dan ben je een niet-huishoudelijke klant. Ons niet-huishoudelijke tarief is bedoeld voor waterlevering aan niet-wooneenheden zoals:

 • een handelspand/bedrijfsgebouw
 • meerdere handelspanden met gemeenschappelijke watermeter
 • een watermeter voor de gemeenschap in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een handelspand/bedrijfsgebouw
 • studentenkamers
 • een hotel of motel
 • een ziekenhuis
 • een landbouwbedrijf

Offerte drinkwateraansluiting

Onze offerte is opgesteld op basis van de huidige materiaalprijzen en lonen. Ze blijft na de offertedatum twee maanden geldig. De offerte geldt alleen voor zover we de prestaties tijdens normale werkuren en onder normale arbeidsvoorwaarden kunnen uitvoeren.

We kunnen de offerte herzien als:

 • blijkt dat we de werken niet binnen de drie maanden na de bestelling kunnen uitvoeren
 • we na een opmeting ter plaatse vaststellen dat de hoeveelheden in de offerte niet kloppen

We gaan ervan uit dat je tijdig de afgesproken voorbereidingen treft. Is dat niet het geval en moeten we daarom bijkomende werken of prestaties uitvoeren? Dan rekenen we die apart aan

 • Noodzakelijke werken en aandachtspunten voor jou als aanvrager
 • Deze werken zijn niet inbegrepen in onze offerte. Als ze nodig zijn, moet je ze zelf uitvoeren:
 • een sleuf van 0,6 meter breed en 1 meter diep graven op privé-eigendom
 • de wegbedekking en/of beplanting op privéterrein definitief herstellen
 • bemalen
 • vergunningen (behalve de signalisatievergunning) aanvragen en betalen
 • een vrij muurpand voorzien
 • een werkput voorzien van 1 meter lang, 1 meter diep en 1 meter breed voor een aansluiting op het gelijkvloers in een gebouw zonder kelder of fundering
 • de privébinneninstallatie aanwerken en aanpassen*
 • muur- en/of vloerdoorgangen maken en opnieuw waterdicht afsluiten – met een minimale diameter van:
  • 110 mm bij een aftakking van PE 40 mm
  • 125 mm bij een aftakking van PE 63 mm
  • 160 mm bij een aftakking van PE 90 mm
  • 225 mm bij een aftakking van PE 110 mm
  • 300 mm bij een aftakking van PE 160 mm

Zorg ervoor dat de ruimte waarin de installatie zich bevindt op elk moment toegankelijk, droog en verlicht is – voor én na de werken. Breng boven de aansluiting geen monolithische verharding zoals asfalt of beton aan. Ook diepwortelende vegetatie is niet toegestaan.

* Wil je de onderbreking van jouw watertoevoer tot een minimum beperken? Plan dan de aanpassingen gelijktijdig met de werken van water-link. Spreek tijdig een uitvoeringsdatum af met onze technische dienst op het nummer 03 244 05 20.

Meterputten

Onze voorschriften laten meterputten alleen nog in uitzonderlijke gevallen toe. Zorg ervoor dat de put:

 • een licht (max. 25 kg) en hanteerbaar afsluitdeksel krijgt
 • schoon, droog en vorstvrij is
 • voorzien is van verlichting

Verbindingsleidingen

Soms moet je als aanvrager zorgen voor de verbindingsleiding(en) van de individuele meter(s) met de (woon)eenheid. Doe dat wel pas na goedkeuring door water-link. Noteer op elke verbindingsleiding duidelijk en onuitwisbaar de wooneenheid waarmee die is verbonden. Ontbreekt die informatie wanneer we langskomen? Dan kunnen we de installatie niet in dienst stellen en betaal je de kosten voor de nutteloze verplaatsing. Dit geldt eveneens voor de identificatie van de verbindingen, indien we dit zelf moeten doen. In grote gebouwen kunnen ook meerdere collectoren worden geplaatst die onderling verbonden zijn door een leiding. We maken daarvoor een offerte. We zijn wel niet verantwoordelijk voor het onderhoud of voor schade die op of door deze leiding ontstaat. Je neemt alle maatregelen om de brandveiligheid te garanderen en draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle koppelingen tussen de toestellen. Je vrijwaart water-link van elke aansprakelijkheid, ook ten opzichte van derden.

Binneninstallatie

Hou bij het ontwerp van jouw binneninstallatie altijd rekening met drukverlies. Tip: maak optimaal gebruik van de toegestane leidingdiameters.

Jouw binneninstallatie moet beantwoorden aan alle technische voorschriften. Daarom kunnen wij die bij nieuwbouw en verbouwing pas in dienst stellen na een keuring, die we graag voor jou uitvoeren. Tot dan blijft jouw installatie verzegeld. Wordt er tijdens die periode toch water afgenomen? Of loopt de installatie schade op? Dan ben je daarvoor verantwoordelijk, zoals vermeld in de algemene voorwaarden voor watervoorziening en - sanering en betaal je alle kosten. Gelieve er dan ook alles aan te doen om onrechtmatig waterverbruik en schade te voorkomen – bijvoorbeeld door jouw watermeter te beschermen tegen bevriezing. Tijdens de bouwfase plaatsen we een beperkte, goedgekeurde installatie met één tappunt. Die is maximaal twee jaar geldig.

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Bezorg ons altijd vooraf de elementen van het veiligheids- en gezondheidsplan die van toepassing zijn op de plaatsing van onze aansluiting. Zo beantwoorden de werkzaamheden zeker aan de reglementering rond tijdelijke en mobiele werkplaatsen.

Zit je met een specifieke vraag?