Skip to content

Gemeente & Omgeving

Wat doen wij voor een gemeente of district?

Water-link treedt op als rioolbeheerder voor een aantal gemeenten en districten in het werkingsgebied.
We trachten hier samen met de gemeente of district de riolen zo efficiënt mogelijk te onderhouden en vernieuwen. Een goede communicatie en minder hinder voor de burger zijn hier cruciaal.

Antwerpen het Eilandje

Hoe gaan we te werk?

Het rioleringsnet is nog niet overal volledig uitgebouwd voor een goede afvoer van het afvalwater. Dat terwijl in sommige straten oude leidingen liggen die aan vervanging toe zijn. Water-link voert in opdracht van jouw gemeente studies uit naar de ligging en de toestand van de bestaande riolen. Op basis van deze informatie stelt water-link samen met de gemeente een investeringsplan op voor de te vervangen en nieuw aan te leggen riolering. In elk geval word je tijdig geïnformeerd over geplande werken in de straat waarin je woont. Je zal worden uitgenodigd op een infovergadering en ook tijdens de werken houden wij je op de hoogte.

Voor de opmaak van een investeringsplan baseren wij ons in de eerste plaats op hydraulische en structurele studies die de knelpunten in het bestaande netwerk blootleggen. Daarnaast stelde het Vlaamse Gewest voor elke gemeente in het verleden een zoneringsplan op. Dat bepaalt welke gebieden nog moeten aansluiten op een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Ook geplande wijzigingen aan de bovenbouw (fietspaden, wegdek, …) kunnen mee een rol spelen in de volgorde waarin projecten worden uitgevoerd.

Storingen & werkzaamheden

Plannen we werken in jouw straat? Dan geven we je vooraf een seintje.

 

Werkzaamheden water-link

Water in jouw woonplaats

Lees hier meer over onze activiteiten in jouw woonplaats.

Mijn woonplaats staat er niet tussen?

Zit je met een specifieke vraag?