Skip to content

Tuinstraten: groen en blauw verdringen grijs

tuinstraat

Een tuinstraat is een pilootproject van de stad Antwerpen in samenwerking met water-link en Aquafin om de klimaatsveranderingen op te vangen.

Een tuinstraat heeft niets dan voordelen:

Een tuinstraat is een straat dat maximaal groen is ingericht: met bijvoorbeeld geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, bomen, plantvakken, grasperkjes,….

Maar we gaan ook ‘verblauwen’. De straat wordt ingezet als een klimaat adaptieve maatregel, wat betekent dat er wordt gefocust op het verminderen van wateroverlast en hittestress. We laten het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse infiltreren, ontkoppelen regenwaterafvoeren van de huizen en ontlasten op die manier het rioleringssysteem en we voeren het regenwater naar de plantvakken.

Een tuinstraat verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

Niets dan voordelen.

Waar worden de tuinstraten gerealiseerd?

Volgende districten en straten engageren zich om een tuinstraat te realiseren:

  • District Antwerpen: Lange Ridderstraat
  • District Berchem: Wasstraat, Woeringenstraat, Brouwerstraat en Berthoutstraat
  • District Borgerhout: Bloemstraat
  • District Deurne: Jan Olieslagersstraat
  • District Wilrijk: Aziëlaan