Skip to content

Liggingsplannen

Je kan de liggingsplannen van ons leidingnet opvragen via KLIP of via Aquawards

KLIP

Met het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) kan je de liggingsplannen van alle leidingen in de ondergrond opvragen. KLIP is een initiatief van het Vlaams Gewest.

Er bestaan drie soorten planaanvragen:

  • Studiefase: een planaanvraag in de studiefase bij de werfvoorbereiding. 

  • Uitvoering grondwerken: een planaanvraag voor het uitvoeren van grondwerken. Dit type planaanvraag is verplicht bij het uitvoeren van grondwerken. 

  • Opvragen aanwezige Kabel en leidingbeheerders: hier kan je nakijken welke KLB’s er in een bepaald gebied aanwezig zijn. Deze aanvragen worden niet doorgestuurd naar de KLB’s. Je zal dus ook geen kabel- en leidinginformatie krijgen en de aanvragen worden ook niet in het overzicht van planaanvragen bewaard.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik en de werking van het KLIP neem je contact op met de helpdesk van Informatie Vlaanderen:

KLIP

Aquawards

Met onze website Aquawards kan je informatie vinden over de ligging van ons drinkwater- en rioolnetwerk. Registratie is verplicht en persoonlijk. Je krijgt een gratis account dat twee weken geldig is.

Aquawards

Vragen over Aquawards kan je aan ons stellen via [email protected].

Zit je met een specifieke vraag?