Skip to content

Saneringsvergoeding voor eigenwaterwinners

Gebruik je put- of regenwater? Dan stroomt jouw water ‘gratis’ uit de kraan. Maar ook dat water moet natuurlijk worden afgevoerd en gezuiverd. Daarvoor draag je jouw steentje bij met de saneringsvergoeding. Hoeveel die bedraagt? Dat hangt af van jouw verbruik.

Saneringsvergoeding voor kleinverbruikers

Als je eigenwater gebruikt, loos je in dezelfde riolen als andere gebruikers. Daarom moet je ook een bijdrage leveren om deze gemeentelijke- en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur te gebruiken en te onderhouden.

  • Voor de afvoer van jouw eigenwater via de gemeentelijke riolen en grachten betaal je aan water-link een gemeentelijke vergoeding.
  • Omdat daarna jouw afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation – dit gebeurt op bovengemeentelijk niveau – moet je een heffing voor de waterverontreiniging betalen aan de VMM*.

Ben je een zuivere eigenwaterwinner, dan ontvang je een factuur voor de gemeentelijke vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit twee delen:

  • Een vastrecht per wooneenheid. Op basis van het aantal gedomicilieerden krijg je een korting op dit vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
  • Een prijs per m³, berekend op een forfaitair verbruik van 30m³ per gedomicilieerde.

Maak je gebruik van zowel drinkwater als eigenwater, dan betaal je via jouw factuur voor eigenwater:

  • Geen vastrecht per wooneenheid voor de gemeentelijke vergoeding omdat dit wordt aangerekend via de drinkwaterfactuur.
  • Een prijs per m³, berekend op een forfaitair verbruik van 10m³ per gedomicilieerde.

Saneringsvergoeding voor grootverbruikers

Ook voor een eigenwaterwinning geldt de integrale waterfactuur.
Gebruikt water moet gezuiverd worden, of het nu drinkwater of eigenwater is. Deze sanering gebeurt in 2 stappen:

  • Op gemeentelijk vlak: het afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd via de gemeentelijke riolen en grachten.
  • Op bovengemeentelijk vlak: het afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation.

Zowel de inzameling als de zuivering van het afvalwater brengt kosten met zich mee. De Europese regelgeving hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’: iedereen die water verbruikt, en dus vervuilt, moet betalen om dit water opnieuw zuiver te maken.

Elke grootverbruiker* moet jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen bij de VMM*.  In deze aangifte wordt de hoeveelheid geloosd afvalwater en de mate van vervuiling van dit water (de vuilvrachteenheid) geregistreerd.  Op basis van deze gegevens (de laatst gekende) berekent water-link de gemeentelijke vergoeding voor de inzameling en afvoer van het eigenwater, en de bovengemeentelijke vergoeding voor de zuivering van het eigenwater. Dit betekent dat de heffingsgegevens uit het verbruiksjaar X (heffingsjaar X+1) gebruikt worden voor de voorlopige aanrekening van de vergoeding voor het facturatiejaar X+2.

VMM bezorgt je jaarlijks een heffingsberekening, gebaseerd op jouw aangifte. De vuilvracht staat vermeld op de berekeningsnota bij het heffingsbiljet. Op de berekeningsnota vermeldt de VMM* tevens de maximale vergoeding die door de watermaatschappij voor jouw dossier mag worden aangerekend. Je watermaatschappij zal een debet- of creditnota sturen voor de teveel of te weinig aangerekende  bovengemeentelijke en gemeentelijke vergoeding.

*Heb je vragen over jouw milieudossier? Neem dan contact op met de VMM