Keuringen

Bij nieuwbouw of volledige renovatie ben je verplicht om jouw drinkwater- en rioolaansluiting te laten keuren. Pas als dat gebeurd is, kan je ze in gebruik nemen.

Volg het stappenplan en doe jouw aanvraag snel en gemakkelijk online. 

Stap 1: Bepaal welke keuring je nodig hebt

a/ Keuring van jouw drinkwateraansluiting

Je bent verplicht een waterkeuring uit te laten voeren bij nieuwbouw, volledige renovatie of een uitbreiding of wijziging van de binneninstallatie. Dankzij de verplichte keuring ben je zeker dat jouw drinkwaterinstallatie geen risico loopt op verontreiniging. De keurder inspecteert alle aftappunten in jouw binneninstallatie en controleert of deze voldoende beveiligd zijn. Daarvoor baseert hij/zij zich op het repertorium van Belgaqua en het Algemeen Waterverkoop Reglement.

b/ Keuring van jouw rioolaansluiting

De keuring van jouw rioolaansluiting is verplicht bij nieuwbouw of renovatie. De keurder kijkt na of de scheiding tussen afval- en regenwater en de aansluiting op de openbare riolering conform de technische voorschriften van AquaFlanders zijn.

c/ Keuring van jouw drukverhogingsinstallatie

Soms is er in een appartementsgebouw te weinig druk op de hogere verdiepingen. Het is dan aan te raden om een drukverhogingsinstallatie te plaatsen. Je dient eerst een aanvraag in te dienen. Is deze aanvraag goedgekeurd,dan kan je door jouw loodgieter een drukverhogingsinstallatie laten plaatsen. Daarna dient deze te worden gekeurd. Water-link zal je na jouw aanvraag contacteren om een afspraak te maken voor keuring. Pas na de keuring kan je de drukverhogingsinstallatie in dienst nemen.

d/ Aanvraag of verlenging van een ééntapskraan/mini-binneninstallatie

Indien men tijdens de bouwfase reeds over water wenst te beschikken, kan men dit bekomen door het aanvragen van een ééntapskraan of mini-binneninstallatie. Via deze ééntapskraan kan men maximaal twee jaar over water beschikken voor de bouwwerken. Indien de bouwwerken voltooid zijn, dien je een definitieve keuring aan te vragen. Als de bouwwerken nog niet voltooid zijn na 2 jaar, dien je een verlening aan te vragen. Deze verlenging kan toegekend worden voor een periode van 6 maanden.

e/ Herkeuring

  • Drinkwater: Was tijdens jouw eerste keuring jouw installatie niet conform omwille van 1 ontbrekende kraan of afnamepunt, dan krijg je een conforme keuring maar ben je verplicht te laten herkeuren binnen twee jaar. Je kan dan al wel drinkwater gebruiken. Ontbreekt er méér dan 1 kraan of afnamepunt, krijg je geen conforme keuring en dus ook geen water. Je dient de aanpassingen uit te voeren en terug een keuring aan te vragen.
  • Riolering: Als niet alle voorwaarden zijn vervuld tijdens het uitvoeren van de rioolkeuring, zal water-link geen conform keuringsattest afleveren. Je dient de nodige aanpassingen uit te voeren en terug een keuring aan te vragen.

Stap 2: Voorbereiding op de aanvraag

2.1: Bekijk de richtlijnen

2.2: Plaats alle toestellen, beveiligingen en/of afvoeren.

Opgelet! In geval van nieuwbouw of verbouwing moet de rioolkeuring gebeuren na de aanleg van de waterafvoer op jouw perceel en vóór de aansluiting op de riolering. De keuring gebeurt best wanneer de leidingen nog zichtbaar en toegankelijk zijn. 

2.3: Maak een keuringsdossier op. 

Het keuringsdossier voor een wateraansluiting bevat de volgende elementen: 

  • Synoptisch plan: Het synoptische plan is een grondplan van een verdieping waarop alle kranen en toestellen staan aangeduid, elk met hun volgnummer van de toestellenlijst. Bekijk een voorbeeld van een synoptisch plan.
  • Toestellenlijst: Dit is een overzicht van de geplaatste toestellen (wc, cv-ketel, boiler,...) en alle kranen. Bij elk toestel of kraan staat de merknaam, het typenummer en een volgnummer dat overeenkomt met de nummering op het synoptisch plan. Klik hier voor een blanco toestellenlijst. Hier vind je een voorbeeld van een ingevulde toestellenlijst
  • Overnamedocument: Vul het rechter gedeelte (deel D. Nieuwe klant) van het overnamedocument in. Het linker gedeelte zal samen met de keurder tijdens de keuring worden ingevuld. Enkel bij een ingevuld en ondertekend overnamedocument kan het water direct na een conforme keuring worden opengezet. Hier vind je een blanco overnamedocument

Het keuringsdossier voor een rioolaansluiting bevat de volgende elementen: 

  • Uitvoeringsplan van de waterafvoer (as-built-plattegrond): een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalwaterleidingen (DWA) en hemelwaterleidingen (RWA), alle aansluitingspunten, een weergave van de omgeving tot aan de rooilijn en een correcte weergave van alle toestellen en voorzieningen zoals keerkleppen, toezichtsputjes, terrasafvoer, regenwaterput en septische put. Hier vind je een voorbeeld van een uitvoeringsplan
  • Onderdelenlijst: De onderdelenlijst geeft een overzicht van alle aangesloten of aan te sluiten onderdelen: septische put, hemelwaterput, … Klik hier voor een blanco onderdelenlijst
  • De datum van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, indien van toepassing.  
  • Foto's van de private waterafvoer en onderdelen. (niet verplicht maar wel aangeraden)

Zijn deze voorwaarden niet vervuld als onze keurder bij jou langskomt? 
Dan voert hij/zij slechts een voorlopige keuring uit. 
Je ontvangt dan geen conform keuringsverslag en dient een nieuwe keuring te laten uitvoeren na de aanpassing van de werken. 

2.4 Bekijk de tarieven

Bekijk op voorhand even de tarieven van onze keuringen.

Stap 3: Keuring aanvragen

Keuringen worden ingedeeld in huishoudelijke of niet-huishoudelijke keuringen. Dit bepaalt welke keurder dient langs te komen. 
-> Huishoudelijk: Huishoudelijke installaties zijn installaties met normaal waterverbruik zoals lavabo, toilet, bad, douche, keukenkraan. 
Indien je beschikt over een privé zwembad of privé sprinklerinstallatie dien je dit mee te geven in de aanvraag voor huishoudelijke keuring. 
-> Niet-huishoudelijk:  Watervoorzieningen in fabriek, ziekenhuis, school, rusthuis, restaurant, landbouw, openbaar zwembad,...

Een keuring aanvragen doe je door 1 van deze webformulieren in te vullen en te verzenden. 

STAP 4: Maken van de afspraak

Hebben we jouw aanvraag ontvangen? Dan contacteren we je zo snel mogelijk voor een afspraak. Gemiddeld hebben we zo’n 5 werkdagen nodig om een keuring in te plannen. Doe jouw aanvraag dus zeker op tijd.

STAP 5: Tijdens de keuring

Je dient tijdens de keuring zelf aanwezig te zijn en je staat in voor het openen van alle toezichtdeksels op verzoek van de keurder. Zorg ervoor dat de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning en het volledige keuringsdossier (toestellen en/of onderdelenlijst  en synoptisch plan) aanwezig is ter beschikking van de keurder. 

Indien de keuring door water-link wordt uitgevoerd, kan het water ineens open gezet worden. 

Heb je extern laten keuren, dan kan er door water-link achteraf geopend worden mits voorlegging van een volledig keuringsdossier (conform keuringsattest, synoptisch plan en toestellenlijst en/of onderdelenlijst) en een correct ingevuld overnamedocument.

STAP 6: Na de keuring

Na een conforme keuring, ontvang je een conform keuringsattest. 
In geval van een externe conforme keuring, kan je met dit attest bij water-link aanvragen om jouw water te openen. Je kan hiervoor contact opnemen via keuringen@water-link.be.  

Is de keuring niet conform? Op het keuringsattest kan je de reden hiervan terugvinden. 
Als je alles in orde hebt gebracht, maak je een afspraak voor een herkeuring. De herkeuring dient te worden uitgevoerd door dezelfde instantie als de oorspronkelijke keuring.