Skip to content

Keuringen

Bij nieuwbouw, renovatie of belangrijke wijzigingen ben je verplicht om jouw water- en rioolaansluiting te laten keuren. Pas als dat gebeurd is, kan je ze in gebruik nemen.

 

Niet-limitatieve lijst van belangrijke wijzigingen: 

 • plaatsen van een regen- of grondwaterput waardoor ander water dan leidingwater ter beschikking komt
 • plaatsen of vervangen van CV-installatie
 • plaatsen van een bijvulsysteem op een regenwatercircuit
 • plaatsen van een waterontharder
 • plaatsen van een warmwaterproductie met warmtewisselaar en met toevoeging van additieven (anticorrosie, antilek, antivries …)
 • plaatsen van een drukverhogingsinstallatie
 • plaatsen van een brandblusinstallatie met voeding vanuit een binneninstallatie
 • plaatsen van een zwembad met verwarming en/of bijvulling
 • plaatsen van een bijvulsysteem voor een vijver
 • grondige vernieuwing/uitbreiding van het binnenleidingnet
 • aanpassen van de aftakking op vraag van de klant
 • overschakelen van regenwater of putwater naar kraanwater

Meer info over keuringen vind je op de site van VMM.

Voor een kleine huishoudelijke installatie of een eenvoudige niet-huishoudelijke installatie mag je zelf kiezen wie de keuring uitvoert: water-link of een externe firma. Let wel op! Alleen water-link mag de watertoevoer openen. Dus als je kiest voor een externe firma, dien je water-link nog steeds te contacteren om de toevoerkraan open te zetten 

Volg het stappenplan en doe jouw aanvraag snel en gemakkelijk online. 

STAP 1: Bepaal welke keuring je nodig hebt

a/ Keuring van jouw binneninstallaties voor water

Je bent verplicht een waterkeuring uit te laten voeren bij nieuwbouw, volledige renovatie of een uitbreiding of wijziging van de binneninstallatie. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle binneninstallaties voor water worden gekeurd. Dus niet enkel de binneninstallatie voor drinkwater, aangesloten op het distributienet van water-link, maar ook de binneninstallatie voor drinkwater, gevoed door bvb een grondwaterput, en het tweedewatercircuit, gevoed door bvb. een regenwaterput.

Verschillende keuringen water

Dankzij de verplichte keuring ben je zeker dat jouw waterinstallatie geen risico loopt op verontreiniging. De keurder inspecteert alle aftappunten in jouw binneninstallatie en controleert of deze voldoende beveiligd zijn voor terugstroom. Daarvoor baseert hij/zij zich op het repertorium van Belgaqua en het Algemeen Waterverkoop  Reglement.

De keurder controleert of er een scheiding is tussen de verschillende soorten binneninstallaties en of de verschillende soorten water op de juiste manier worden gebruikt.

 • binneninstallatie (drinkwater van watermaatschappij)
 • niet-aangesloten binneninstallatie (drinkwater uit eigen productie)
 • tweedecircuitwater (bijvoorbeeld regenwaterinstallatie - niet geschikt voor menselijke consumptie
Legende keuring waterinstallaties

b/ Keuring van jouw rioolaansluiting

De keuring van jouw rioolaansluiting is verplicht bij nieuwbouw of renovatie. De keurder kijkt na of de scheiding tussen afval- en regenwater en de aansluiting op de openbare riolering conform de technische voorschriften van AquaFlanders zijn.

c/ Keuring van jouw drukverhogingsinstallatie

Soms is er in een appartementsgebouw te weinig druk op de hogere verdiepingen. Het is dan aan te raden om een drukverhogingsinstallatie te plaatsen. Je dient eerst een aanvraag in te dienen. Is deze aanvraag goedgekeurd,dan kan je door jouw loodgieter een drukverhogingsinstallatie laten plaatsen. Daarna dient deze te worden gekeurd. Water-link zal je na jouw aanvraag contacteren om een afspraak te maken voor keuring. Pas na de keuring kan je de drukverhogingsinstallatie in dienst nemen.

d/ Aanvraag of verlenging van een ééntapskraan/mini-binneninstallatie

Indien men tijdens de bouwfase reeds over water wenst te beschikken, kan men dit bekomen door het aanvragen van een ééntapskraan of mini-binneninstallatie. Via deze ééntapskraan kan men maximaal twee jaar over water beschikken voor de bouwwerken. Indien de bouwwerken voltooid zijn, dien je een definitieve keuring aan te vragen. Als de bouwwerken nog niet voltooid zijn na 2 jaar, dien je een verlenging aan te vragen. Deze verlenging kan toegekend worden voor een periode van 6 maanden. De verlenging kan pas gebeuren na een herkeuring van het ééntapspunt. 

e/ Herkeuring

 • Drinkwater: Was tijdens jouw eerste keuring jouw installatie niet conform omwille van 1 ontbrekende kraan of afnamepunt, dan krijg je een conforme keuring maar ben je verplicht te laten herkeuren binnen twee jaar. Je kan dan al wel drinkwater gebruiken. Ontbreekt er méér dan 1 kraan of afnamepunt, krijg je geen conforme keuring en dus ook geen water. Je dient de aanpassingen uit te voeren en terug een keuring aan te vragen.
 • Riolering: Als niet alle voorwaarden zijn vervuld tijdens het uitvoeren van de rioolkeuring, zal water-link geen conform keuringsattest afleveren. Je dient de nodige aanpassingen uit te voeren en terug een keuring aan te vragen.

Terug naar boven

STAP 2: Voorbereiding op de aanvraag

2.1: Bekijk de richtlijnen

2.2: Plaats alle toestellen, beveiligingen en/of afvoeren.

Opgelet! In geval van nieuwbouw of verbouwing moet de rioolkeuring gebeuren na de aanleg van de waterafvoer op jouw perceel en vóór de aansluiting op de riolering. De keuring gebeurt best wanneer de leidingen nog zichtbaar en toegankelijk zijn. 

2.3: Maak een keuringsdossier op. 

Het keuringsdossier voor een wateraansluiting bevat de volgende elementen: 

Het keuringsdossier voor een rioolaansluiting bevat de volgende elementen: 

 • Uitvoeringsplan van de waterafvoer (as-built-plattegrond): een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalwaterleidingen (DWA) en hemelwaterleidingen (RWA), alle aansluitingspunten, een weergave van de omgeving tot aan de rooilijn en een correcte weergave van alle toestellen en voorzieningen zoals keerkleppen, toezichtsputjes, terrasafvoer, regenwaterput en septische put. Hier vind je een voorbeeld van een uitvoeringsplan
 • Inventarislijst van de privéwaterafvoer: De inventarislijst geeft een overzicht van alle aangesloten of aan te sluiten onderdelen: septische put, hemelwaterput, … Klik hier voor een blanco inventarislijst
 • De datum van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, indien van toepassing.  
 • Foto's van de private waterafvoer en onderdelen. (niet verplicht maar wel aangeraden)

Zijn deze voorwaarden niet vervuld als onze keurder bij jou langskomt? 
Je ontvangt dan geen conform keuringsverslag en dient een nieuwe keuring te laten uitvoeren na de aanpassing van de werken. 

2.4 Bekijk de tarieven

Bekijk op voorhand even de tarieven van onze keuringen.

Terug naar boven

STAP 3: Keuring aanvragen

Keuringen worden ingedeeld in huishoudelijke of niet-huishoudelijke keuringen. Dit bepaalt welke keurder dient langs te komen. 
-> Huishoudelijk: Huishoudelijke installaties zijn installaties met normaal waterverbruik zoals lavabo, toilet, bad, douche, keukenkraan. 
Indien je beschikt over een privé zwembad of privé sprinklerinstallatie dien je dit mee te geven in de aanvraag voor huishoudelijke keuring. 
-> Niet-huishoudelijk:  Watervoorzieningen in fabriek, ziekenhuis, school, rusthuis, restaurant, landbouw, openbaar zwembad,...

 

Wie mag er keuren? 

Alle keurders van water-link zijn opgeleid en erkend door Aquaflanders. Aquaflanders is verantwoordelijk voor de keuringen die de keurders uitvoeren. Bent u ontevreden over een keuring door een (door AquaFlanders erkende) keurder? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders een klacht indienen. 

Een volledige lijst van keurders vind je hier

 

Een keuring aanvragen bij water-link doe je door 1 van deze webformulieren in te vullen en te verzenden. 

Terug naar boven

STAP 4: Maken van de afspraak

Hebben we jouw aanvraag ontvangen? Dan contacteren we je zo snel mogelijk voor een afspraak. Gemiddeld hebben we zo’n 5 werkdagen nodig om een keuring in te plannen. Doe jouw aanvraag dus zeker op tijd.

Terug naar boven

STAP 5: Tijdens de keuring

Je dient tijdens de keuring zelf aanwezig te zijn en je staat in voor het openen van alle toezichtdeksels op verzoek van de keurder. Zorg ervoor dat de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning en het volledige keuringsdossier (toestellen en/of onderdelenlijst  en het uitvoeringsplan per bouwlaag) aanwezig is ter beschikking van de keurder. 

Indien de keuring door water-link wordt uitgevoerd, kan het water ineens open gezet worden. 

Heb je extern laten keuren, dan kan er door water-link achteraf geopend worden mits voorlegging van een volledig keuringsdossier (conform keuringsattest, uitvoeringsplan per bouwlaag en inventarislijst en/of onderdelenlijst) en een correct ingevuld overnamedocument.

Terug naar boven

STAP 6: Na de keuring

Na een conforme keuring, ontvang je een conform keuringsattest. 
In geval van een externe conforme keuring, kan je met dit attest bij water-link aanvragen om jouw water te openen. Je kan hiervoor contact opnemen via onze contactpagina.  

Is de keuring niet conform? Op het keuringsattest kan je de reden hiervan terugvinden. 
Als je alles in orde hebt gebracht, maak je een afspraak voor een herkeuring. De herkeuring dient te worden uitgevoerd door dezelfde instantie als de oorspronkelijke keuring. 
 

Terug naar boven