Skip to content

Aanvraag niet-huishoudelijke keuring

Ook niet-huishoudelijke installaties moeten worden gekeurd. Vul onderstaand webformulier in om een niet-huishoudelijke keuring aan te vragen. 

 • 1
  Huidige Keuringsaanvraag
 • 2
  Klantgegevens
 • 3
  Overzicht
 • 4
  Bevestiging

Soort keuring

Wil je een keuring van de drinkwater- of de rioolinstallatie?

Aansluitingsadres

Wat is de bestemming van de te keuren installatie?
Waarvoor wordt het gebouw gebruikt?
Is het pand?

Drinkwaterinstallatie

Een keuring van de drinkwaterinstallatie kan enkel uitgevoerd worden als er een keuringsdossier overhandigd wordt aan de keurder en als alle toestellen zijn geplaatst.

Over welke soort(en) binneninstallatie beschik je?
Zijn alle kranen en toestellen geplaatst?

Opgelet! Als er maar één kraan ontbreekt, dan wordt er een tijdelijke keuring uitgevoerd. Achteraf moet er dan wel een bijkomende keuring gebeuren, wat extra kosten met zich meebrengt. Indien meer dan één kraan ontbreekt, kan gekeurd worden, maar gaat de watertoevoer niet open.

Is het uitvoeringsplan per bouwlaag klaar? Zijn alle toestellen en kranen genummerd aangeduid?

Het uitvoeringsplan per bouwlaag moet op het moment van de keuring overhandigd worden aan de keurder. Het plan moet tegen dan dus klaar zijn, of de keuring kan niet doorgaan.

Is de innventarislijst klaar? Staan alle toestellen en kranen erin met een volgnummer overeenstemmend met het plan?

De toestellenlijst moet op het moment van de keuring overhandigd worden aan de keurder. De lijst moet tegen dan dus klaar zijn, of de keuring kan niet doorgaan. 

Wat is de aard van de te keuren installatie?

Opgelet! Indien je de keuring van een drukverhogingsinstallatie wenst, moet er een drukverhogingsdossier worden ingediend. Je kan hier een drukverhogingsdossier indienen. 

Je meternummer bestaat uit 5 of 6 cijfers. 

Rioolinstallatie

Een keuring van de rioolinstallatie kan enkel uitgevoerd worden als er een keuringsdossier overhandigd wordt aan de keurder en als alle afvoerleidingen zijn geplaatst. De onderdelen zelf (bad, WC,douche,...) moeten nog niet geplaatst zijn.

Zijn alle afvoerleidingen geplaatst vanaf de aansluitpunten tot aan de rioollijn? is dit gescheiden voor regenwater (RWA) en vuil water (DWA)?
Is het uitvoeringsplan per bouwlaag klaar? Zijn alle afvoerleidingen aangeduid? Zijn de aansluitpunten en de onderdelen genummerd?

De as-built plattegrond moet op het moment van de keuring overhandigd worden aan de keurder. Het moet tegen dan dus klaar zijn, of de keuring kan niet doorgaan

Is de inventarislijst klaar? Staan alle toestellen die aangesloten worden op de RWA en DWA erin met een volgnummer overeenstemmend met het plan?

De onderdelenlijst moet op het moment van de keuring overhandigd worden aan de keurder. De lijst moet tegen dus klaar zijn, of de keuring kan niet doorgaan

Is er een septische put of een regenwaterput geplaatst?