Skip to content

Individuele behandeling afvalwater (IBA)

Wat is een IBA?

Een IBA is een Individuele Behandelingsinstallatie voor het zuiveren van Afvalwater. 
Sommige gebouwen kunnen niet worden aangesloten op de openbare riolering. Voor deze gebouwen dient het afvalwater individueel te worden gezuiverd. 

Hoe weet ik of ik een IBA moet plaatsen?

Of jouw gebouw kan worden aangesloten op de openbare riolering vind je terug in het zoneringsplan van jouw gemeente. Dit kan je terugvinden via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Selecteer jouw straat en huisnummer. Zo kan je zien in welke zone jouw perceel ligt. Is die rood gekleurd? Dan moet jouw afvalwater individueel worden gezuiverd.

Wanneer plaats ik een IBA?

Bij verbouwing kan je vanaf de ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning contact opnemen met water-link

Vanuit de gemeente wordt er ook een meerjarenplanning opgemaakt voor de installatie van IBA's voor bestaande gebouwen in rode zones. Ze geven daarbij voorrang aan kwetsbare regio’s zoals natuur- en waterwinningsgebieden. Zodra je aan de beurt bent, krijg je daarvan een melding.

Water-link zorgt binnen jouw gemeente voor collectieve aankoop, plaatsing en onderhoud van IBA’s. Je betaalt daarvoor – net zoals bij een rioolaansluiting – een eenmalige aansluitingsvergoeding en saneringsbijdrage. Op die manier krijg je dezelfde service als inwoners die aangesloten zijn op de openbare riolering – tegen dezelfde prijs.

Zorg je liever zelf voor de installatie en het onderhoud van jouw IBA? Dan betaal je geen aansluitingskosten en jaarlijkse onderhoudsbijdrage. Jouw rioolbeheerder komt dan wel controleren of jouw installatie goed werkt.

Korting voor IBA's

Zuiver je jouw huishoudelijk afvalwater met een eigen IBA? Dan kan je een korting krijgen op jouw waterfactuur.

De belangrijkste voorwaarden daarvoor zijn:

* Jouw woning was niet aansluitbaar op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin toen de IBA werd gebouwd.
* De bouw en het onderhoud van de IBA is conform de Code van Goede Praktijk en VLAREM II.

* Jouw IBA ligt volgens het zonderingsplan van je gemeente in een individueel te zuiveren zone. 


Vraag bij jouw gemeentebestuur een attest dat de conformiteit en het correcte onderhoud van jouw IBA bevestigt. Jouw gemeente of water-link kan daarvoor jouw IBA controleren of je vragen om een wateranalyse door een onafhankelijk labo voor te leggen.

Dit attest is maximaal vijf jaar geldig. Bezorg hier het formulier aan water-link om jouw vrijstelling te krijgen.

Krijgt jouw straat later toch riolering? Dan moet je jouw woning daarop aansluiten. Jouw vrijstelling zal dan ook vervallen.

 

Bekijk zeker de brochure IBA: Kennismaking en de brochure IBA: Collectief

Zit je met een specifieke vraag?