Skip to content

Regenwater afkoppelen

drinkwater-rioolaansluiting

Gescheiden riolering

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) verplicht dat je bij elke nieuwbouw of grondige renovatie een scheiding maakt tussen de afvoer van afval- en regenwater. Dat noemen we ‘afkoppeling’. Die scheiding maken we ook wanneer we de riolering in jouw straat aanleggen of vernieuwen. Voor het einde van die werkzaamheden, vragen we je dan ook om het regenwater af te koppelen van de riolering.

Waarom een gescheiden riolering?

Is het regenwater niet afgekoppeld? Dan vergroten hevige regenbuien het debiet en dus ook de belasting van de riool. De gescheiden afvoer van regen- en afvalwater verbetert zo de werking van het rioleringsstelsel en verkleint het risico op wateroverlast en overloop van verdund maar vervuild afvalwater. Bovendien werken de waterzuiveringsinstallaties beter als ze alleen afvalwater hoeven te verwerken.

Regenbuis

Gescheiden riolering: wat koppel je af?

Gaat het om een bestaand gebouw in een gesloten bebouwing? Dan hoef je enkel het regenwater van het dak en verharde oppervlakken af te koppelen als je daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw hoeft te leggen.Gaat het om een bestaand gebouw in een open of halfopen bebouwing? Dan moet je het regenwater altijd volledig afkoppelen.

Waarheen met jouw regenwater?

Regenwater is niet vervuild. Het heeft dus geen zuivering nodig. Maar waar blijf je ermee? In volgorde van voorkeur:

  1. Vang het op in een regenwaterput en gebruik het om jouw toilet te spoelen, te wassen, te poetsen, jouw tuin te besproeien, …
  2. Laat het infiltreren in jouw perceel.
  3. Buffer het en loos het vertraagd op het oppervlaktewater of via een kunstmatige afvoer voor hemelwater.
  4. Sluit het aan op de leiding voor regenwaterafvoer (RWA) in jouw straat.

Lees meer in de brochure regenwater of in de brochure riool afkoppelen