Skip to content

Septische put

Is een septische put verplicht?

Moet je een septische put plaatsen? Dat hangt af van de plek waar je bouwt. 
Bouw je in een zone waar pas later riolering wordt aangelegd, dan is een septische put steeds verplicht. 
In straten waar al riolering, aangesloten op een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie), ligt, zijn het de gemeente en de rioolbeheerder die bepalen of er een septische put moet geplaatst worden.

Hier kan je nagaan of een septische put verplicht is in jouw gemeente
 

septische put

Hoe groot moet de septische put zijn?

De groote van de septische put is afhankelijk van het aantal personen dat gewoonlijk in het gebouw aanwezig is en of jouw woning kan aangesloten worden op een RWZI. Als jouw afvalwater via de straatriolering afgevoerd wordt naar een RWZI, wordt alleen spoelwater van het toilet (het zogenaamde zwart water) op de septische put aangesloten. In dat geval bedraagt de minimale inhoud 2.000 liter voor een gezin tot 5 personen. Per extra persoon moet men dan 300 liter bijrekenen.

In gebieden waar pas in de toekomst riolering wordt voorzien of waar riolering aanwezig is die nog niet op een rioolwaterzuiveringsinstallatie is aangesloten, is het verplicht alle afvalwaterstromen, dus zowel grijs huishoudelijk als zwart afvalwater, via een septische put voor te behandelen. In dit geval verhoogt echter het minimale volume van de septische put voor een gezin tot 5 personen tot 3.000 liter met 600 liter per bijkomende inwoner
 

Goed gebruik van de septische put

Niet-afbreekbare producten zoals maandverbanden en sommige hygiënische doekjes komen best niet terecht in de
septische put. Toiletpapier is in principe wel goed verteerbaar, al hangt de snelheid waarmee dit gebeurt af van de hoeveelheid vezels in het papier, de mate waarin deze aan elkaar hangen en de kwaliteit ervan. Kleuren en parfums zijn in principe niet schadelijk.

Ook regenwater hoort niet thuis in een septische put omdat bij hevige, langdurige regenval de bacteriën kunnen uitspoelen en de werking daardoor volledig kan stilvallen. Daarom is het belangrijk dat je het regenwater afkoppelt (gescheiden afvoert) van het afvalwater.

Gebruik voor de schoonmaak van het toilet bij voorkeur biologisch afbreekbare producten. Voor de goede werking van
het gistingsproces in de septische put is het absoluut verboden giftige producten zoals verf en verdunners, chemicaliën,
medicatie,… in het toilet te gieten. Deze producten moeten worden behandeld als gevaarlijk afval en dien je naar het
containerpark te brengen.

Jaarlijkse controle: Het is aangewezen jaarlijks na te gaan of de korst bovenin de put niet dikker is dan 15 cm. Ook mag
niet meer dan de helft van het volume uit slib bestaan. Je kan dit makkelijk zelf controleren. Is dit wel het geval, dan laat je de put leegpompen. Pomp hem echter niet helemaal leeg, zodat je het afbraakproces niet verstoort.

 

Meer info vind je terug in deze brochure over septische putten
 

Zit je met een specifieke vraag?