Skip to content

Voor verkavelaars/architecten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine verkavelingen. 

Grote verkaveling of ontwikkeling

We spreken van een grote verkaveling wanneer:

  • je nieuwe wegen en/of riolen aanlegt
  • je een verharde oppervlakte van meer dan 2000 m² aansluit
  • je een aansluiting met een diameter van meer dan 200 mm nodig heeft
  • je aansluit op een bovengemeentelijke Aquafin-collector
  • je in de stad Antwerpen aansluit op de ruien

Sta je aan het hoofd van een grote verkaveling of ontwikkeling die impact kan hebben op de riolering? Dan ben je verplicht om een hydraulisch advies aan te vragen bij water-link, ten laatste bij jouw bouwaanvraag.In de meeste gevallen vraagt de bouwdienst automatisch een hydraulisch advies aan water-link. Controleer zeker of dat effectief gebeurt. Als later blijkt dat een hydraulisch advies ontbreekt, dan kunnen we jouw project niet aansluiten op de riolering.

Stuur jouw aanvraag naar [email protected]. Voeg onderstaande documenten toe:

  • grondplan met aanduiding van de interne riolering en gewenste aansluitpunten (diameter, dieptepeilen)
  • beschrijving van het afwateringssysteem: (volledig) gescheiden of gemengd, buffering, hergebruik, vertraagde afvoer (debiet), verharde oppervlakte, infiltratie, groendaken, bestaande of vroegere toestand, hydraulische berekeningen indien nodig.


Het KLIP-decreet eist ook dat je vóór de start van de grondwerken de liggingsplannen van de riolering hier aanvraagt.

Kleine verkaveling of ontwikkeling

Plan je een kleine ontwikkeling aan een bestaande weg die al riolering heeft of er binnenkort één krijgt? Dan dien je voor elke woning een aparte aansluiting op de afvalwater- en/of regenwaterriolering te voorzien. 

Extra informatie vind je in deze brochure. Je gemeentelijke- of stedelijke bouwdienst vertelt je meer over de geldende richtlijnen, zoals de bouwcode.

Zit je met een specifieke vraag?