Regenwater afkoppelen

Gescheiden riolering

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) eist dat u bij elke nieuwbouw of grondige renovatie een scheiding maakt tussen de afvoer van afval- en regenwater. Dat noemen we ‘afkoppeling’. Die scheiding maken we ook wanneer we de riolering in uw straat aanleggen of vernieuwen. Voor het einde van die werkzaamheden, vragen we u dan ook om het regenwater af te koppelen van de riolering.

Waarom een gescheiden riolering?

Is het regenwater niet afgekoppeld? Dan vergroten hevige regenbuien het debiet en dus ook de belasting van de riool. De gescheiden afvoer van regen- en afvalwater verbetert zo de werking van het rioleringsstelsel en verkleint het risico op wateroverlast en overloop van verdund maar vervuild afvalwater. En ook de waterzuiveringsinstallaties werken beter als ze alleen afvalwater hoeven te verwerken.

Gescheiden riolering: wat koppelt u af?

Gaat het om een bestaand gebouw in een gesloten bebouwing? Dan hoeft u enkel het regenwater van het dak en verharde oppervlakken af te koppelen als u daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw hoeft te leggen.
Gaat het om een bestaand gebouw in een open of halfopen bebouwing? Dan moet u het regenwater altijd volledig afkoppelen.

Waarheen met uw regenwater?

Regenwater is niet vervuild. Het heeft dus geen zuivering nodig. Maar waar blijft u ermee? In volgorde van voorkeur:

  1. Vang het op in een regenwaterput en gebruik het om uw toilet te spoelen, te wassen, te poetsen, uw tuin te besproeien, …
  2. Laat het infiltreren in uw perceel.
  3. Buffer het en loos het vertraagd op het oppervlaktewater of via een kunstmatige afvoer voor hemelwater.
  4. Sluit het aan op de leiding voor regenwaterafvoer (RWA) in uw straat.

Lees meer in deze brochure

U zit met een specifieke vraag?