Riolering

Riolering overzicht

Regenwater afkoppelen

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) eist dat u bij elke nieuwbouw of grondige renovatie een scheiding maakt tussen de afvoer van afval- en regenwater. Dat noemen we ‘afkoppeling’.

Keuring waterafvoer

Een gescheiden riolering werkt alleen als die bij iedereen correct is uitgevoerd. Daarom bent u verplicht om uw private waterafvoer te laten keuren als u bouwt of verbouwt, of als wij gescheiden riolering aanleggen in uw straat.

 

Individuele behandeling afvalwater (IBA)

Als u gaat bouwen of verbouwen, verplicht uw stedenbouwkundige vergunning u om uw afvalwater individueel te zuiveren. Hebt u die vergunning ontvangen? Dan neemt u of uw architect contact op met water-link.

Lees meer

Aanleg en renovatie van rioleringen

Ons rioleringsnet zorgt voor de goede afvoer van uw afvalwater. Maar het is nog niet overal volledig uitgebouwd. En in sommige straten zijn oude leidingen aan vervanging toe. In opdracht van uw gemeente bestudeert water-link de ligging en toestand van de bestaande riolen.

Voor verkavelaars en architecten

Vraagt uw bouwproject om een nieuwe aansluiting op de riolering? Zorg dan dat u de juiste procedures volgt.

Riolering onderhoud

Ruimen riolen

Om de goede werking van ons rioolstelsel te garanderen, onderhouden we het regelmatig. Merken we dat de afvoer in een bepaalde zone niet loopt zoals het hoort? Dan onderwerpen we de rioolbuizen aan een grondige inspectie.

Onderhoud baangrachten

Grachten zorgen ervoor dat overtollig water veilig weg kan. Daarom is het belangrijk om ze goed te onderhouden. Water-link ruimt elk jaar alle grachten. Zo krijgen slib en vuil geen kans om de doorstroming te hinderen

Herstellen riolen en kolken

Het gros van de lekken sporen we op omdat water opduikt waar dat niet hoort. Water-link grijpt dan snel in en voert de nodige herstellingen uit.
 

Straatkolken

Kampt uw buurt met een slechte afvoer van het afvalwater? Dan volstaat het soms dat we de straatkolken (putjes in goot) reinigen. Dat doen we met een soort grote stofzuiger. Ook als er geen problemen zijn, maken we die straatkolken geregeld schoon.

U zit met een administratieve of technische vraag rond riolering?

Bekijk eerst onze veelgestelde vragen
Staat het antwoord daar niet tussen? Neem contact op via ons contactformulier