Saneringsvergoeding voor eigenwaterwinners

Gebruikt u put- of regenwater? Dan stroomt uw water ‘gratis’ uit de kraan. Maar ook dat water moet natuurlijk worden afgevoerd en gezuiverd. Daarvoor draagt u uw steentje bij met de saneringsvergoeding. Hoeveel die bedraagt? Dat hangt af van uw verbruik.

Saneringsvergoeding voor kleinverbruikers

Als u eigenwater gebruikt, loost u in dezelfde riolen als andere gebruikers. Daarom moet u ook een bijdrage leveren om deze gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur te gebruiken en te onderhouden.

  • Voor de afvoer van uw eigenwater via de gemeentelijke riolen en grachten betaalt u aan water-link een gemeentelijke vergoeding.
  • Omdat daarna uw afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation – dit gebeurt op bovengemeentelijk niveau – moet u een heffing voor de waterverontreiniging betalen aan de VMM*.

Bent u een zuivere eigenwaterwinner, dan ontvangt u een factuur voor de gemeentelijke vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit twee delen:

  • Een vastrecht per wooneenheid. Op basis van het aantal gedomicilieerden krijgt u een korting op dit vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
  • Een prijs per m³, berekend op een forfaitair verbruik van 30m³ per gedomicilieerde.

Maakt u gebruik van zowel drinkwater als eigenwater, dan betaalt u via uw factuur voor eigenwater:

  • Geen vastrecht per wooneenheid voor de gemeentelijke vergoeding omdat dit wordt aangerekend via de drinkwaterfactuur.
  • Een prijs per m³, berekend op een forfaitair verbruik van 10m³ per gedomicilieerde.

Saneringsvergoeding voor grootverbruikers

Ook voor een eigenwaterwinning geldt de integrale waterfactuur.
Gebruikt water moet gezuiverd worden, of het nu drinkwater of eigenwater is. Deze sanering gebeurt in 2 stappen:

  • Op gemeentelijk vlak: het afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd via de gemeentelijke riolen en grachten.
  • Op bovengemeentelijk vlak: het afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation.

Zowel de inzameling als de zuivering van het afvalwater brengt kosten met zich mee. De Europese regelgeving  hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’: iedereen die water verbruikt, en dus vervuilt, moet betalen om dit water opnieuw zuiver te maken.

Elke grootverbruiker* moet jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen bij de VMM*.  In deze aangifte wordt de hoeveelheid geloosd afvalwater en de mate van vervuiling van dit water (de vuilvrachteenheid) geregistreerd.  Op basis van deze gegevens (de laatst gekende) berekent water-link de gemeentelijke vergoeding voor de inzameling en afvoer van het eigenwater, en de bovengemeentelijke vergoeding voor de zuivering van het eigenwater. Dit betekent dat de heffingsgegevens uit het verbruiksjaar X (heffingsjaar X+1) gebruikt worden voor de voorlopige aanrekening van de vergoeding voor het facturatiejaar X+2.

VMM bezorgt u jaarlijks een heffingsberekening, gebaseerd op uw aangifte. De vuilvracht staat vermeld op de berekeningsnota bij het heffingsbiljet. Op de berekeningsnota vermeldt de VMM* tevens de maximale vergoeding die door de watermaatschappij voor jouw dossier mag worden aangerekend. Je watermaatschappij zal een debet- of creditnota sturen voor de teveel of te weinig aangerekende  bovengemeentelijke en gemeentelijke vergoeding.

*Hebt u vragen over uw milieudossier? Neem dan contact op met de VMM

Veelgestelde vragen

Moet ik eigen waterwinning aangeven?

Ja. Want als eigen waterwinner betaalt u de saneringsbijdrage voor zuivering van uw afvalwater. Meld daarom iedere ingebruikname of stopzetting van eigen waterwinning aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

Krijg ik subsidies als ik een regen- of putwaterinstallatie plaats?

Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wanneer ben ik heffingsplichtig of grootverbruiker?

Heffingsplichtigen of grootverbruikers zijn bedrijven, verenigingen, instellingen en  landbouwers met per jaar:

  • Een gefactureerd leidingwaterverbruik van minstens 500 m³ en/of een eigen waterwinning met een totale nominale pompcapaciteit van minstens 5 m³/u.
  • Grootverbruikers hebben een individueel tarief voor het zuiveren van hun afvalwater.

U zit met een specifieke vraag?