Tariefstructuur voor huishoudelijke klanten

Waterprijs: tariefstructuur voor huishoudelijke klanten

Uw waterfactuur bevat drie onderdelen:

 1. productie en levering van drinkwater

 2. afvoer van afvalwater

 3. zuivering van afvalwater

Hoe minder drinkwater u verbruikt, hoe minder u betaalt. Zuinig omspringen met water is dus goed voor uw portemonnee. Hoe u dat aanpakt? Dat leest u in deze brochure.

Veranderde tariefstructuur van de waterprijs

Dit veranderde sinds 1 januari 2016:

 • De 15 m³ gratis drinkwater per gedomicilieerd gezinslid is afgeschaft.

 • Per onderdeel van de waterfactuur is er een vastrecht (vaste bijdrage) en een korting per gedomicilieerd gezinslid (gezinskorting).

 • De drie onderdelen van de waterfactuur hebben een tarief voor basisgebruik en een dubbel tarief voor comfortgebruik.

 • De berekening van de waterfactuur gebeurt op basis van het aantal gezinsleden en wooneenheden

Waterprijs: vastrecht met gezinskorting

Een deel van uw waterfactuur is onafhankelijk van uw verbruik. Dat vastrecht bedraagt per jaar:

 • voor drinkwater: 50 euro per wooneenheid, met daarop een korting van 10 euro per gedomicilieerd gezinslid

 • voor de afvoer van afvalwater: 30 euro per wooneenheid, met daarop een korting van 6 euro per gedomicilieerd gezinslid

 • voor de zuivering van afvalwater: 20 euro per wooneenheid, met een korting van 4 euro per gedomicilieerd gezinslid

De kortingen gelden telkens voor maximaal vijf gedomicilieerden per wooneenheid. We bepalen het aantal gedomicilieerden op basis van de toestand van het Rijksregister op 1 januari van het huidige jaar.

Waterprijs: twee tariefschijven

De nieuwe tariefstructuur werkt met twee schijven, die allebei rekening houden met het aantal wooneenheden en gedomicilieerde gezinsleden:

 1. Voor een jaarlijks verbruik tot 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerd gezinslid betaalt u het basistarief.

 2. Voor alles wat u daarbovenop gebruikt, betaalt u het dubbele: het comforttarief.

Deze voorbeelden maken het duidelijk:

 • Een alleenstaande betaalt tot een verbruik van 60 m³ het basistarief. Want: 1 x 30 m³ per wooneenheid + 1 x 30 m³ voor 1 gedomicilieerd gezinslid = 60 m³. Verbruikt hij meer dan 60 m³ per jaar? Dan betaalt hij voor dat extra deel het comforttarief.

 • Een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen betaalt tot een verbruik van 150 m³ het basistarief. Want: 1 x 30 m³ per wooneenheid + 4 x 30 m³ voor 4 gedomicilieerde gezinsleden = 150 m³. Verbruiken ze samen meer dan 150 m³ per jaar? Dan betalen ze voor dat extra deel het comforttarief.

 • Bekijk de kortingen en het sociaal tarief

 

Integrale waterfactuur voor bedrijven

Veelgestelde vragen

Wat is een wooneenheid?

Een wooneenheid is elke eenheid in een woongebied die ontworpen of aangepast is voor afzonderlijk gebruik. En minimaal beschikt over deze woonvoorzieningen:

 • een woonruimte
 • een toilet
 • een douche of bad
 • een keuken of kitchenette

In de praktijk beschouwen we elk apart busnummer als een wooneenheid.

Waarom betaal ik vastrecht?

Uw vastrecht dekt uw aandeel in de kosten voor:

 • beheer en onderhoud van het leidingennetwerk
 • saneringsinfrastructuur
 • administratieve verwerking van gegevens

Dat zijn vaste kosten, en dus onafhankelijk van uw verbruik. U betaalt ze daarom naast de variabele kosten voor uw waterverbruik.

Betaal ik ook vastrecht als ik regenwater gebruik?

Betaal ik ook vastrecht als ik regenwater gebruik?

Ja. Want drinkwater is maar een van de onderdelen van uw factuur waarop u vastrecht betaalt.

Alleen als u werkt met een IBA-installatie (individuele behandeling afvalwater) kunt u met een attest een vrijstelling aanvragen voor de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

Stijgt mijn rekening nu?

Dat hangt af van uw verbruik en uw gezinssituatie. Bereken uw toekomstige factuur met de tariefsimulator van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Deze simulator werkt alleen voor huishoudelijk verbruik met één watermeter per woning. Dus niet voor bedrijven of appartementen met een gemeenschappelijke meter.

Gaan de drinkwatermaatschappijen nu meer winst maken?

Nee. Want de watermaatschappijen moeten een budgetneutrale prijszetting hanteren. Dat betekent dat ze de inkomsten van het comforttarief gebruiken om het basistarief zo laag mogelijk te houden. Sinds de invoering van de nieuwe tariefstructuur maken de drinkwatermaatschappijen dus geen extra winst.

Het principe is dat de vervuiler betaalt. De overheid wil daarom dat gezinnen worden beloond als ze zuinig omspringen met water.

De watermaatschappijen mogen de tarieven niet vrij verhogen. Sinds 1 juli 2014 bepaalt de Vlaamse overheid de maximumprijs die een watermaatschappij mag vragen voor drinkwater. De Vlaamse Milieumaatschappij ziet toe op de bepaling van die maximumprijzen en de toepassing ervan door de drinkwatermaatschappijen.

Hoe hou ik mijn factuur zo laag mogelijk?
Kan ik overschakelen naar een niet-huishoudelijk tarief?

Ja. Gebruik daarvoor dit formulier. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend terug:

Hoe kent water-link het aantal gedomicilieerde inwoners op mijn adres? Wat als dat niet klopt?

Voor de bepaling van het aantal gedomicilieerden voor de periode van 1 januari tot 31 december, baseren we ons op de toestand in het Rijksregister op 1 januari (sinds 2020). U hoeft ons dus geen wijzigingen door te geven.

Indien er een afwijking bestaat tussen het aantal gedomicilieerde inwoners overgenomen uit het Rijksregister en de werkelijke toestand op 1 januari, kan je een rechtzetting bekomen op eenvoudige voorlegging van een attest van domicilie. Dit attest kan u aanvragen bij uw gemeente- of stadsbestuur.

Bezorg het ons daarna via dit contactformulier.

U zit met een specifieke vraag?