Tariefstructuur voor niet-huishoudelijke klanten

Waterprijs: tariefstructuur voor niet-huishoudelijke klanten

Uw waterfactuur bevat drie onderdelen:

 1. productie en levering van drinkwater

 2. afvoer van afvalwater

 3. zuivering van afvalwater

Hoe minder drinkwater u verbruikt, hoe minder u betaalt.

Veranderde tariefstructuur van de waterprijs

Dit veranderde sinds 1 januari 2016:

 • Per onderdeel van de waterfactuur is er een vastrecht (vaste bijdrage). Voor het onderdeel drinkwater komt daar soms nog een capaciteitsvergoeding bovenop.

 • De waterprijs schommelt op basis van de hoeveelheid water die u verbruikt.

Waterprijs: vastrecht

Een deel van uw waterfactuur is onafhankelijk van uw verbruik. Dat vastrecht bedraagt:

 • voor drinkwater: 50 euro per watermeter, met een extra capaciteitsvergoeding voor een watermeter met afwijkende diameter

 • voor de afvoer van afvalwater: 30 euro per watermeter

 • voor de zuivering van afvalwater: 20 euro per watermeter

Meet uw watermeter ook het verbruik van wooneenheden? Dan berekenen we het vastrecht per wooneenheid, met een korting per gedomicilieerde bewoner.

Is uw bedrijf heffingsplichtig*? Dan betaalt u de vastrechten voor afvoer en zuivering van afvalwater niet. Uw bijdrage voor bovengemeentelijke sanering (zuivering van afvalwater) zit nog altijd in uw milieuheffing.

Variabele waterprijs

U betaalt een vlak tarief per m³ voor:

 • uw drinkwaterverbruik

 • de afvoer en zuivering van uw afvalwater

Is uw bedrijf heffingsplichtig*? Dan bleef uw tariefopbouw onveranderd sinds 2016. Voor de bovengemeentelijk sanering betaalt u nog altijd het individuele tarief op basis van vuileenheden en verbruik.

* Heffingsplichtingen of grootverbruikers zijn bedrijven, verenigingen, instellingen of landbouwers die

 • per jaar minstens 500 m³ leidingwater verbruiken
  en/of

 • zelf hun water winnen met een totale nominale pompcapaciteit van minstens 5 m³ per uur

Deze verbruikers betalen een individueel tarief voor de zuivering van hun afvalwater.

Integrale waterfactuur voor bedrijven

Veelgestelde vragen

Wat is een wooneenheid?

Een wooneenheid is elke eenheid in een woongebied die ontworpen of aangepast is voor afzonderlijk gebruik. En minimaal beschikt over deze woonvoorzieningen:

 • een woonruimte
 • een toilet
 • een douche of bad
 • een keuken of kitchenette

In de praktijk beschouwen we elk apart busnummer als een wooneenheid.

Waarom betaal ik vastrecht?

Uw vastrecht dekt uw aandeel in de kosten voor:

 • beheer en onderhoud van het leidingennetwerk
 • saneringsinfrastructuur
 • administratieve verwerking van gegevens

Dat zijn vaste kosten, en dus onafhankelijk van uw verbruik. U betaalt ze daarom naast de variabele kosten voor uw waterverbruik.

Betaal ik ook vastrecht als ik regenwater gebruik?

Betaal ik ook vastrecht als ik regenwater gebruik?

Ja. Want drinkwater is maar een van de onderdelen van uw factuur waarop u vastrecht betaalt.

Alleen als u werkt met een IBA-installatie (individuele behandeling afvalwater) kunt u met een attest een vrijstelling aanvragen voor de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

Stijgt mijn rekening nu?

Dat hangt af van uw verbruik en uw gezinssituatie. Bereken uw toekomstige factuur met de tariefsimulator van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Deze simulator werkt alleen voor huishoudelijk verbruik met één watermeter per woning. Dus niet voor bedrijven of appartementen met een gemeenschappelijke meter.

Gaan de drinkwatermaatschappijen nu meer winst maken?

Nee. Want de watermaatschappijen moeten een budgetneutrale prijszetting hanteren. Dat betekent dat ze de inkomsten van het comforttarief gebruiken om het basistarief zo laag mogelijk te houden. Sinds de invoering van de nieuwe tariefstructuur maken de drinkwatermaatschappijen dus geen extra winst.

Het principe is dat de vervuiler betaalt. De overheid wil daarom dat gezinnen worden beloond als ze zuinig omspringen met water.

De watermaatschappijen mogen de tarieven niet vrij verhogen. Sinds 1 juli 2014 bepaalt de Vlaamse overheid de maximumprijs die een watermaatschappij mag vragen voor drinkwater. De Vlaamse Milieumaatschappij ziet toe op de bepaling van die maximumprijzen en de toepassing ervan door de drinkwatermaatschappijen.

Hoe hou ik mijn factuur zo laag mogelijk?
Kan ik overschakelen naar een niet-huishoudelijk tarief?

Ja. Gebruik daarvoor dit formulier. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend terug:

U zit met een specifieke vraag?