Skip to content

Opkomende stoffen

Heb je ook al gehoord over nieuwe of opkomende stoffen in onze waterbronnen en in ons drinkwater? Het gaat om scheikundige stoffen die de mens introduceerde in het milieu, zoals:

  • resten van geneesmiddelen (ontstekingsremmers, antidepressiva, …)
  • industriële stoffen (weekmakers, metaalbeschermers, …)
  • cafeïne

Al die stoffen zijn het gevolg van onze moderne beschaving, die honderdduizenden chemische elementen inzet voor allerlei toepassingen. Ze zijn dus niet nieuw, maar we kunnen ze pas sinds enkele jaren opsporen en meten.

Regelgeving rond opkomende stoffen

Er bestaan voorlopig nog geen normen voor opkomende stoffen in ons drinkwater. Binnenkort komen er wel richtwaarden. Er zal een risicoanalyse gebeuren van de mogelijke impact van die stoffen op het milieu en onze gezondheid. Wordt de norm overschreden? Dan zullen we na een grondige evaluatie maatregelen nemen.

Hoe beschermen watermaatschappijen hun drinkwater?

De kans is heel klein dat er opkomende stoffen opduiken in grondwater. In oppervlaktewater kunnen ze wel voorkomen, maar onze intensieve waterbehandeling haalt ze er voor het overgrote stuk weer uit.

Welke concentraties van opkomende stoffen zitten in drinkwater?

Deze maxima (microgram per liter) werden gemeten:

 

2010-2015

1H-benzotriazool

0,124

Tolyltriazool

0,138

Metformine

0,48

Zit je met een specifieke vraag?