Skip to content

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring water-link – 9 maart 2021

Water-link ov streeft ernaar haar website en andere door haar beheerde websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA. 

Water-link voldoet gedeeltelijk aan het niveau AA van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website nog niet volledig voldoen aan de regels. Binnenkort zullen er volgende zaken aangepast worden:

  • De webnavigatiestructuur zal volledig toegankelijk gemaakt worden. De link van mijn water-link volgt niet de visuele tabvolgorde. Dit omdat de link naar mijn water-link een belangrijkere plaats inneemt dan de menustructuur.
  • De documenten in pdf-formaat en alle video-content zullen zo veel als mogelijk geoptimaliseerd worden. 
  • Alle afbeeldingen zullen over een beschrijvende alt tekst beschikken.
  • Alle webform input velden zullen over een autocomplete attribuut beschikken.
  • De gebruikte kleuren in de primaire knoppen zullen een te geoptimaliseerd contrast hebben,
  • De gebruikte header-hiërarchie zal aangepast worden.
  • Alle elementen zullen via het toetsenbord toegankelijk gemaakt worden.

Water-link doet er alles aan om de websites en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen..

Als je bij je bezoek aan onze website of campagnesites andere voor jou ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten.

De toegankelijkheid van onze website wordt regelmatig gecontroleerd door onze webdeveloper.

We zijn benieuwd naar jouw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons je opmerkingen en suggesties via dit contactformulier