Tussentijdse facturen

Tussentijdse factuur voor uw drinkwater

Om de drie maanden krijgt u een tussentijdse factuur. Daarop vindt u geen berekening van uw werkelijke verbruik maar een vast voorschot – gebaseerd op uw waterverbruik van vorig jaar.

Hebt u nog maar pas een drinkwatercontract? Dan baseren we dat bedrag op het gemiddelde waterverbruik, tot we uw werkelijke verbruik kennen.

Je zit met een specifieke vraag?