Voor verkavelaars/architecten

Er wordt een onderscheid gmaakt tussen grote en kleine verkavelingen. 

Grote verkaveling of ontwikkeling

We spreken van een grote verkaveling wanneer 

  • u nieuwe wegen en/of riolen aanlegt
  • u een verharde oppervlakte van meer dan 2000 m² aansluit
  • u een aansluiting met een diameter van meer dan 200 mm nodig hebt
  • u aansluit op een bovengemeentelijke Aquafin-collector
  • u in de stad Antwerpen aansluit op de ruien

Staat u aan het hoofd van een grote verkaveling of ontwikkeling die impact kan hebben op de riolering?  Dan bent u verplicht om een hydraulisch advies aan te vragen bij water-link, ten laatste bij uw bouwaanvraag.In de meeste gevallen vraagt de bouwdienst automatisch een hydraulisch advies aan water-link. Controleer zeker of dat effectief gebeurt. Want blijkt later dat een hydraulisch advies ontbreekt, dan kunnen we uw project niet aansluiten op de riolering.

Volg bij de aanleg van nieuwe riolering ook altijd de richtlijnen uit ons verkavelingsreglement.

Stuur uw aanvraag naar advies@aquafin.be. Voeg deze documenten toe:

  • grondplan met aanduiding van de interne riolering en gewenste aansluitpunten (diameter, dieptepeilen)
  • beschrijving van het afwateringssysteem: (volledig) gescheiden of gemengd, buffering, hergebruik, vertraagde afvoer (debiet), verharde oppervlakte, infiltratie, groendaken, bestaande of vroegere toestand, hydraulische berekeningen indien nodig.


Het KLIP-decreet eist ook dat u vóór de start van de grondwerken de liggingsplannen van de riolering hier aanvraagt.

 

 

Kleine verkaveling of ontwikkeling

Plant u een kleine ontwikkeling aan een bestaande weg die al riolering heeft of er binnenkort krijgt? Dan voorziet u voor elke woning een aparte aansluiting op de afvalwater- en/of regenwaterriolering.

U vindt extra informatie in deze brochure. Uw gemeentelijke of stedelijke bouwdienst vertelt u meer over de geldende richtlijnen, zoals de bouwcode.

U zit met een specifieke vraag?