Voor verkavelaars/architecten

Nieuwe rioolaansluiting

Vraagt uw bouwproject om een nieuwe aansluiting op de riolering? Zorg dan dat u de juiste procedures volgt.

Nieuwe rioolaansluiting: grote verkaveling of ontwikkeling

Staat u aan het hoofd van een grote verkaveling of ontwikkeling die impact kan hebben op de riolering? Dan bent u verplicht om een hydraulisch advies te vragen aan water-link. En dat ten laatste bij uw bouwaanvraag.
Uw verkaveling of ontwikkeling valt onder die verplichting als:

  • u nieuwe wegen en/of riolen aanlegt
  • u een verharde oppervlakte van meer dan 2000 m² aansluit
  • u een aansluiting met een diameter van meer dan 200 mm nodig hebt
  • u aansluit op een bovengemeentelijke Aquafin-collector
  • u in de stad Antwerpen aansluit op de ruien

In de meeste gevallen vraagt de bouwdienst automatisch een hydraulisch advies aan water-link. Controleer zeker of dat effectief gebeurt. Want blijkt later dat een hydraulisch advies ontbreekt? Dan kunnen we uw project niet aansluiten op de riolering.

Tip: neem contact met ons op zodra uw (riolerings)plannen concrete vorm krijgen. Zo vermijdt u dat u later, bij een negatief advies, nieuwe plannen moet maken.

Volg bij de aanleg van nieuwe riolering ook altijd de richtlijnen uit ons verkavelingsreglement.

Stuur uw aanvraag naar advies@aquafin.be. Voeg deze documenten toe:

  • grondplan met aanduiding van de interne riolering en gewenste aansluitpunten (diameter, dieptepeilen)
  • beschrijving van het afwateringssysteem: (volledig) gescheiden of gemengd, buffering, hergebruik, vertraagde afvoer (debiet), verharde oppervlakte, infiltratie, groendaken, bestaande of vroegere toestand, hydraulische berekeningen indien nodig


Het KLIP-decreet eist ook dat u vóór de start van de grondwerken de liggingsplannen van de riolering hier aanvraagt.

Nieuwe rioolaansluiting: kleinere ontwikkeling

Plant u een kleine ontwikkeling aan een bestaande weg die al riolering heeft of er binnenkort krijgt? Dan voorziet u voor elke woning een aparte aansluiting op de afvalwater- en/of regenwaterriolering.

U vindt extra informatie in deze brochure. Uw gemeentelijke of stedelijke bouwdienst vertelt u meer over de geldende richtlijnen, zoals de bouwcode.

U zit met een specifieke vraag?