Skip to content

Waarom spoelt water-link de leiding in mijn straat?

Wij willen u nu én in de toekomst betrouwbaar drinkwater leveren en voeren daarom het hele jaar door werkzaamheden uit aan het drinkwaterleidingnet. Bij uitbreiding, vernieuwing of herstelling van de drinkwaterleiding moeten er maatregelen genomen worden om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen blijven garanderen. Eén van de belangrijkste maatregelen is het uitvoerig spoelen van de leiding.

Het proces gaat als volgt:

  • Bij werkzaamheden aan het drinkwaterleidingnet, zoals het aansluiten van een nieuwe of herstellen van een oude leiding, is een onderbreking van de drinkwaterleiding nodig. Deze leiding wordt dan tijdelijk uit dienst genomen. Na de werkzaamheden komt het drinkwater in contact met nieuwe onderdelen en moet er gespoeld worden. Om u te garanderen dat het drinkwater voldoet aan alle kwaliteitseisen, voert water-link controles uit op de kwaliteit van het water d.m.v. staalnames.
  • Als het resultaat van de staalname niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan wordt de spoeling hervat en wordt er een nieuw staal genomen, dit gaat door tot goedkeuring van de waterkwaliteit.
  • Hierna wordt de spoeling stopgezet en wordt de leiding opnieuw in dienst genomen.

 

Vanzelfsprekend proberen wij de hoeveelheid water die wegspoelt te beperken. Momenteel onderzoeken we, samen met de Groendienst van de Stad Antwerpen de mogelijkheden voor het hergebruik van dit spoelwater. Hierbij denken we aan toepassingen waarvoor geen drinkbaar water vereist is, zoals het besproeien van tuinen of bewateren van planten.

Sensoren die het spoelen beperken tot een minimum

Water-link investeerde al in sensoren om de spoelvolumes van onderhoudswerkzaamheden te beperken tot een minimum.
Door korter te spoelen verliezen we een pak minder drinkwater zonder dat de waterkwaliteit eronder lijdt. Ook worden de metingen gelogd zodat er efficiënter gewerkt kan worden.

verminderen van spoelwater via sensoren

We investeren in interne opleiding

Verder investeert water-link ook in interne opleiding.
Al onze medewerkers en aannemers die in aanraking komen met het drinkwaternet krijgen een e-learning sessie over waterhygiëne. Het belang van hygiënisch werken staat centraal. Dat zorgt ervoor dat wij tijdens/na de werken minder moeten spoelen.

opleiding drinkwater