Wat te doen vóór de keuring

Zo bereidt u zich voor op de keuring van uw water en riolering

Bij nieuwbouw of totale renovatie mag u uw drinkwater- en rioolaansluiting pas in gebruik nemen nadat die is gekeurd. Welke voorbereidingen moet u treffen om een positief keuringsverslag te krijgen?

Keuring van uw wateraansluiting

Water-link kan pas langskomen om uw drinkwateraansluiting te keuren als aan al deze voorwaarden is voldaan:

  • Alle toestellen en beveiligingen zijn geplaatst.
  • U overhandigt ter plaatse een volledig keuringsdossier– inclusief toestellenlijst en synoptisch plan – aan de keurder.

Zijn deze voorwaarden niet vervuld als onze keurder bij u langskomt? Dan voert hij slechts een voorlopige keuring uit. U ontvangt dan geen conform keuringsverslag en moet een herkeuring laten uitvoeren.

Richtlijnen voor een waterkeuring

Dankzij de verplichte keuring bent u zeker dat uw drinkwaterinstallatie geen risico loopt op verontreiniging. De keurder inspecteert alle aftappunten in uw binneninstallatie en checkt of die voldoende beveiligd zijn. Daarvoor baseert hij zich op het repertorium van Belgaqua.

Bekijk onze keuringsrichtlijnen – conform de technische voorschriften van Belgaqua. Wilt u meer weten over de noodzakelijke beveiligingen in een niet-huishoudelijke omgeving? Raadpleeg dan deze pagina van Belgaqua.

Keuring van uw riolering

Water-link kan pas langskomen om uw rioolaansluiting te keuren als aan al deze voorwaarden is voldaan:

  • Alle afvoeren zijn geplaatst.
  • U overhandigt ter plaatse een volledig keuringsdossier – inclusief onderdelenlijst en plattegrond – aan de keurder.

Zijn deze voorwaarden niet vervuld als onze keurder bij u langskomt? Dan voert hij slechts een voorlopige keuring uit. U ontvangt dan geen conform keuringsverslag en moet een herkeuring laten uitvoeren.

Richtlijnen voor een rioleringskeuring

De keuring van uw rioolaansluiting is verplicht bij nieuwbouw, verbouwing of de aanleg van gescheiden riolering in uw straat. De keurder kijkt na of de scheiding tussen afval- en regenwater en de aansluiting op de openbare riolering conform de technische voorschriften van AquaFlanders zijn.

Meer weten? Raadpleeg onze brochure en de webpagina’s over het rioleringsstelsel en septische putten

Veelgestelde vragen

Kan ik toch al water afnemen zonder keuring?

Ja, als u een gekeurde mini-binneninstallatie laat plaatsen.

U krijgt dan water via een kraan naast de watermeter. Sluit daarop een dunne darm aan – zoals een tuinslang. U mag wel enkel via deze kraan water afnemen en geen vaste verbindingen maken.

U gebruikt zo’n mini-binneninstallatie maximum twee jaar. Is uw vaste binneninstallatie daarna nog altijd niet gekeurd? Dan sluiten we de watertoevoer af.
 

Aanvraag
Standaard voorzien we één mini-binneninstallatie per watermeter. Wilt u een extra mini-binneninstallatie? Check dan de prijs en doe een aanvraag via 078 35 35 09.

Voorbeeld van een mini-binneninstallatie

De drinkwaterleiding is hier nog niet gekoppeld aan de binneninstallatie. U neemt water af via het kraantje links van de watermeter.

Er ontbreekt nog maar één kraan, is er al een keuring mogelijk?

Ja. We kunnen een voorlopige keuring uitvoeren, zodat u al van stromend water geniet.

Na die voorlopige keuring krijgt u een tijdelijk keuringsverslag. Plaats daarna de ontbrekende kraan en vraag zo snel mogelijk een nieuwe keuring aan.

U zit met een specifieke vraag?